V. EDUKACJA

Oświata nie potrzebuje rewolucji. Sama likwidacja gimnazjów nie podniesie poziomu nauczania w polskich szkołach. Prawdziwy skok jakościowy w edukacji może zapewnić jedynie droga ewolucji. Potrzebujemy przemyślanych zmian, które pozwolą naszym dzieciom stawić czoła wyzwaniom współczesnego świata. Oto, jak chcemy to zrobić.

1 | OGRANICZENIE LICZEBNOŚCI KLAS

Przeludnione klasy stają się prawdziwą zmorą polskich szkół. Mimo wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej, taki system uniemożliwia zapewnienie edukacji na odpowiednio wysokim poziomie. Rozwiązaniem jest propozycja ograniczenia liczby uczniów w klasie do maksymalnie 20 osób. W pierwszym etapie liczebność klas zostałaby zmniejszana do 25 osób w 2017 r. Docelowy pułap osiągnęlibyśmy w 2020 r.

2 | POSIŁEK DLA KAŻDEGO UCZNIA

Polscy uczniowie należą do najzdolniejszych w Europie. Motywacja i pracowitość to jednak nie wszystko. Musimy zapewnić im komfortowe warunki nauki. Obecnie wiele uczniów nie tylko przychodzi głodna do szkoły, ale i bez posiłku z niej wychodzi. Tak dalej być nie może! Zagwarantujmy uczniom przynajmniej ciepły posiłek w szkole. Niezależnie od statusu majątkowego ich rodziców. Niech żadne dziecko nie będzie w szkole głodne.

3 | ANGIELSKI OD PIERWSZEJ KLASY

Współczesny świat oferuje coraz więcej możliwości dla młodych ludzi. Kluczem do ich wykorzystania jest często dobra znajomość języków obcych. Pokazują to również realia rynku pracy. Dlatego zadbamy o dobry start młodych w dorosłość. Proponujemy zapewnienie uczniom minimum 5 godzin nauki języka angielskiego w tygodniu już od pierwszej klasy szkoły podstawowej.


4 | DUALNY SYSTEM SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Zawodówka – to powinno brzmieć dumnie. I tak będzie. Szkoły zawodowe staną się prawdziwą kuźnią przyszłych specjalistów. Nowy system kształcenia współtworzyć będziemy wspólnie z przedsiębiorcami. Oprzemy program nauki na ich doświadczeniach oraz potrzebach rynku pracy. Zajęcia w szkołach zawodowych to jednak nie tylko nauka. Kształcenie odbywać się będzie w systemie dualnym: 2 dni nauki i 3 dni płatnych zajęć praktycznych. Postawmy na profesjonalistów.

5 | MINIMUM 6% PKB NA EDUKACJĘ

Skok jakościowy polskiej szkoły jest możliwy. Wymaga jednak wzrostu nakładów finansowych przeznaczanych na edukację z budżetu państwa. To jest możliwe! Ludowcy proponują dokładną mapę drogową zwiększania środków na oświatę. Najpóźniej do 2020 r. będzie to aż 6% PKB. Jest to znaczny wzrost z obecnego poziomu 4,8% PKB, który będzie gwarantem zmian na lepsze. Najlepszą inwestycją zawsze są nasze dzieci.