III. GOSPODARKA

Polscy przedsiębiorcy już raz dokonali niemożliwego. Pokonali jeden z największych kryzysów gospodarczych w historii. Dzisiaj przychodzi czas na kolejny krok! Naszym celem jest stworzenie w Polsce najlepszego miejsca do prowadzenia biznesu w Europie. Pakt gospodarczy ludowców opiera się na czterech filarach: wsparcie firm w starcie, obniżenie kosztów prowadzenia działalności, uwolnienie potencjału małych i średnich firm oraz likwidację barier administracyjnych.

1 | START BEZ ZUS

Polska innowacyjność jest znana na całym świecie. Potencjał naszych przedsiębiorców wciąż hamują jednak wysokie koszty otwarcia firmy. Chodzi tutaj szczególnie o ZUS. Składki na ubezpieczenie społeczne opłaca się od pierwszego miesiąca działalności niezależnie od tego, czy firma generuje przychody. Zmienimy to! Nowi przedsiębiorcy zapłacą pierwszą składkę dopiero w miesiącu, w którym osiągną dochód – co najmniej 3 tys. zł netto. Do tego czasu koszty ubezpieczenia pokryje budżet państwa.

2 | SKŁADKI ZUS: 500/1000 ZŁ

Zapewnienie stabilnych warunków rozwoju dla polskich przedsiębiorców nie jest możliwe bez słuchania ich głosu. Od lat zgodnie wskazują na jeden postulat. Za największą przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej uznają zbyt wysokie koszty pracy. Zaczniemy od ZUS. Proponujemy wprowadzenie dwóch prostych stawek – 500 zł miesięcznie dla firm z przychodami do 250 tys. rocznie i 1000 zł dla pozostałych.

3 | RZECZNIK PRAW PRZEDSIĘBIORCÓW

W polskim ustawodawstwie mamy szereg instytucji chroniących prawa poszczególnych grup społecznych. Istnieje chociażby Rzecznik Praw Dziecka, Pacjenta czy Konsumenta. Obywatele mogą zwracać się do nich w przypadku naruszeniu ich praw przez instytucje publiczne. Swojego reprezentanta nie posiadają przedsiębiorcy. Rzecznik Praw Przedsiębiorców reprezentowałby firmy przed organami państwa i sądami. Mógłby wychodzić z własnymi inicjatywami wspomagającymi rozwój środowiska biznesowego.

4 | CHOROBOWE OPŁACANE PRZEZ ZUS

Zmiany koniecznie muszą objąć również finansowanie zwolnień lekarskich pracowników. Obecne przepisy potrójnie obciążają pracodawcę. Płaci ubezpieczenie, traci pracownika i zysk z jego pracy oraz wypłaca pensje. Chcemy, aby to ZUS przejął obowiązek opłaty wynagrodzenia pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim. Poczynając już od pierwszego dnia choroby. Nowe przepisy obejmą mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

5 | 50 TYS. DOTACJI NA START

Rozwój startupów blokują nie tylko wysokie koszty pracy, ale przede wszystkim brak źródeł finansowania. Przy obecnym, szybkim tempie rozwoju, dobre pomysły nie mogą czekać. Dziś przedsiębiorcy korzystają z dotacji na założenie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy. Wynoszą one 20 tys. zł. Dla wielu branż to zbyt niska kwota. Dlatego proponujemy podniesienie kwoty bezzwrotnej dotacji do 50 tys. zł dla osób, które mają pomysł na biznes wykorzystujący nowe technologie.

6 | LIMIT KONTROLI W ROKU

Polscy przedsiębiorcy nie oczekują specjalnych przywilejów od państwa. Sami wiedzą najlepiej jak rozwijać własną firmę. Oczekują – i słusznie – nie przeszkadzania im w prowadzeniu własnego biznesu oraz usunięcia barier administracyjnych. Kontrole urzędników powinny mieć charakter sprawdzający. Nie mogą być przyczyną hamowania czy blokowania działalności przedsiębiorstwa. Proponujemy ograniczenie liczby kontroli do max. 1 dla mikroprzedsiębiorstw, 2 dla małych i 3 dla średnich firm. Nie więcej.

7 | 0% CIT DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM

Duże firmy nie posiadają monopolu na innowacje. Nowatorskie pomysły rodzą się przede wszystkim w mniejszych firmach. Drzemie w nich niesamowity potencjał rozwojowy. Naszym celem jest uwolnienie tej energii. By mogły nawiązać równorzędną rywalizację z zagraniczną konkurencją musimy je jednak wspomóc. Mikro- i małe przedsiębiorstwa nie powinny płacić podatku CIT. Dzięki temu szybciej będą mogły rozwijać swoją działalność.

8 | ROZWÓJ POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI

Ruch Ludowy od zawsze związany jest z polską spółdzielczością. Ludowcy w organizacjach spółdzielczych dostrzegają szansę na stworzenie warunków do lepszego życia. Wielokrotnie podejmowane dotychczas projekty zmian prawa spółdzielczego nie zakończyły się powodzeniem. Wspólnie ze środowiskami spółdzielczymi doprowadzimy do uchwalenia Kodeksu Prawa Spółdzielczego. Dostrzegamy potrzebę tworzenia rozwiązań legislacyjnych sprzyjających powstawaniu również nowych branż spółdzielczych.