I. RODZINA

Dzieci to ogromna radość dla rodziców, ale też wielka odpowiedzialność. Wiedzą o tym szczególnie polskie rodziny. Choć pracują bardzo ciężko, wciąż zarabiają zbyt mało, by ze spokojem patrzeć w przyszłość. Zadaniem państwa jest tworzenie dla nich lepszych warunków do życia. Ma im dawać poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, wspierać w trudnych momentach, zachęcać do aktywności. Rozwiązywać realne problemy. Tylko wtedy Polacy będą chcieli zakładać rodziny tu w Polsce, a nie na emigracji. Dla nas zawsze, co udowodniliśmy swoimi działaniami, polityka rodzinna nie jest kosztem – jest najlepszą inwestycją.

1 | GODZINA DLA RODZINY

Polacy należą do najwięcej pracujących narodów na świecie. Najbardziej uderza to w najmłodsze dzieci, bo rodzicom zostaje niewiele czasu na spędzenie wspólnie czasu. Zmienimy to! Skrócimy o godzinę czas pracy rodzicom dzieci do 10. roku życia. Taką możliwość mają już dziś matki karmiące maluchy w pierwszych latach życia. Rozszerzymy ją również na rodziców, którzy odwożą dzieciaki do przedszkola czy do szkoły. Zyskają na tym wszyscy – najmłodsi, rodzice i ich pracodawcy.

2 | ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ W 500+

Deklarujemy utrzymanie świadczenia wychowawczego 500+. Przyjęte rozwiązania poprawimy wychodząc na przeciw społecznemu poczuciu sprawiedliwości poprzez: stosowanie zasady „złotówka za złotówkę”, analogicznie jak ma miejsce w przypadku zasiłków rodzinnych, objęcie programem także pełnoletnich dzieci do ukończenia 25. roku życia kontynuujących naukę i pozostających na utrzymaniu rodziców oraz określenie poziomu dochodów na członka rodziny powyżej którego świadczenie nie przysługuje.

3 | ZIEMIA DLA MŁODYCH

Wiemy, jak ważne dla młodych małżeństw jest posiadanie własnego miejsca na ziemi. Własnego, nie wynajmowanego. Pomożemy polskim rodzinom zrealizować to marzenie. Dla wszystkich rodzin, które chcą osiedlić się poza miastem przygotowaliśmy program „Ziemia dla młodych”. Dzięki niemu osoby do 35. roku życia będą mogły nabywać za symboliczną złotówkę działkę budowlaną z zasobów państwowych. Wraz z działką uzyskają pozwolenie na budowę i plan domu energooszczędnego.

4 | ŻŁOBKI ZA ZŁOTÓWKĘ

Wszyscy rodzice powinni mieć wybór, czy po urodzeniu dziecka chcą zostać w domu czy wrócić do pracy. W pierwszym roku życia dziecka to proste, bo wprowadziliśmy roczne urlopy rodzicielskie. A co później? Pierwszym krokiem powinno być podwojenie liczby żłobków i klubów dziecięcych. Tak zrobimy. To jednak nie wystarczy. Musimy sprawić, żeby placówki stały się dostępne dla wszystkich rodziców. Dlatego zagwarantujemy 20 godzin tygodniowo darmowej opieki żłobkowej.

5 | KOSINIAKOWE 2.0

Z inicjatywy ludowców zostały wydłużone do 12 miesięcy płatne urlopy macierzyńskie. Umożliwimy matkom łączenie aktywności zawodowej z opieką nad dzieckiem w pierwszych latach jego życia. Prawnie zagwarantujemy pracę na pół etatu po urlopie macierzyńskim przez 18 miesięcy. Z budżetu państwa będą wypłacane świadczenia w wysokości 1 tysiąca złotych miesięcznie niezależnie od miejsca zamieszkania i formy zatrudnienia.

6 | EMERYTURA BEZ PODATKU

Seniorzy w czasie całego okresu aktywności zawodowej opłacali podatki i składki ubezpieczeniowe. Niemoralnym jest ponowne pobieranie od nich danin. Dla zapewnienia seniorom godnych warunków życia spowodujemy zwolnienie emerytur z podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Umożliwi to wzrost emerytur o około 25%, co w istotny sposób poprawi ich sytuację materialną.

7 | NIŻSZY WIEK EMERYTALNY DLA MATEK

Każda pracująca matka będzie mogła przechodzić na emeryturę o rok wcześniej za każde urodzone dziecko. Wychowanie co najmniej czwórki dzieci przez niepracującą matkę będzie traktowane na równi z zatrudnieniem i uprawniać do emerytury na poziomie minimalnym. Wprowadzimy możliwość przechodzenia na emeryturę przez pracowników posiadających co najmniej 40 letni staż pracy, bez względu na wiek.

8 | WIĘKSZA RODZINA = NIŻSZY PODATEK

Podatek rodzinny to ważna część promowanej przez nas polityki rodzinnej. Zastąpi on obecny podatek dochodowy od osób fizycznych. Rodzina będzie traktowana jako jednostka ekonomiczna. Przedmiotem opodatkowania będą łączne dochody rodziny – wynagrodzenie, emerytury itp., pomniejszone o koszty podatkowe – podobnie jak w przypadku PIT plus wypłacone dochody na rzecz osób trzecich, związane z jej funkcjonowaniem (opiekunowie, pomoc domowa, wydatki edukacyjne). Tak obliczona różnica będzie stanowić dochód, który podzielony przez liczbę członków rodziny – jednostek podatkowych – będzie przedmiotem opodatkowania.