II. ROLNICTWO

Od ponad 120 lat Ruch Ludowy stoi po stronie polskiej wsi. Nasze stronnictwo zrodzone z poczucia niesprawiedliwości społecznej i uciemiężenia warstw ludowych, od zarania dziejów broniło ludu – rdzenia narodu. Rolnicy i sprawy polskiej wsi zawsze leżały u podstaw programu ludowców. Stanowiły jego najważniejszą oś. Dumni ze swoich korzeni kontynuujemy tradycję naszych rodziców i dziadów. Doceniając ciężką pracę w polu również dzisiaj stoimy na straży interesów polskiego chłopa.

1 | PRZYWRÓCENIE EMERYTUR ROLNICZYCH

Podwyższenie wieku emerytalnego dla rolników przez PiS o 5 lat – do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn – nie jest do zaakceptowania. Jesteśmy zdecydowanie przeciwni tej wprowadzonej przez rząd zmianie. Dla wielu rolników może oznaczać to, iż nigdy nie doczekają emerytury, bo żyją statystycznie krócej niż pracujący poza rolnictwem. Przywrócimy dotychczasowy wiek emerytalny i zasady przechodzenia na emeryturę rolniczą.

2 | GWARANCJA UTRZYMANIA KRUS

W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ubezpieczonych jest około 1,5 mln osób, co stanowi 4% populacji kraju, przy czym udział ten sukcesywnie maleje. Jesteśmy przeciw likwidacji KRUS, która byłaby działaniem na szkodę polskiego rolnictwa i doprowadziłaby do daleko idącego zubożenia kilkuset tysięcy rodzin z małych gospodarstw rolnych. Naszą propozycją jest możliwość łączenia ubezpieczeń i pobierania świadczeń emerytalno-rentowych z KRUS i ZUS.

3 | ZNIESIENIE ROSYJSKIEGO EMBARGA

Relacje Polski ze wschodnimi sąsiadami są obarczone historycznymi zaszłościami. Polityka unijna wobec Rosji, Białorusi i Ukrainy nie może pomijać ważnych interesów narodowych naszego kraju. Sankcje gospodarcze zastosowane wobec Rosji okazują się nieskuteczne, a bardzo negatywnie odbijają się na możliwości eksportu polskich produktów, w tym żywności do Rosji. Ograniczenia najmocniej uderzyły w polskich rolników i przedsiębiorców. Z tego powodu powinny zostać zniesione.

4 | ZIEMIA DLA MŁODYCH ROLNIKÓW

Część gospodarstw rolnych, zwłaszcza małych o powierzchni do 10 ha albo prowadzona jest przez rolników w podeszłym wieku nie posiadających następców, albo grunty odłogują z uwagi na brak zainteresowania właścicieli ich zagospodarowaniem. Takie ziemie wykupione przez Agencję Nieruchomości Rolnych, będą wydzierżawiane młodym rolnikom po obniżonych stawkach. Poprzedni właściciele gruntów, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego uzyskają prawo do emerytury pomostowej.

5 | FUNDUSZ STABILIZACJI DOCHODÓW ROLNICZYCH

Globalizująca się gospodarka niesie istotne zagrożenie dla rolnictwa. W jej wyniku żywność jest coraz częściej przedmiotem międzynarodowych spekulacji cenowych. Ofiarą takich praktyk są ci, którzy najciężej pracują na swój dochód. Aby chronić polskie rolnictwo przed drastycznymi spadkami cen i spekulacją, powołamy Fundusz Stabilizacji Dochodów Rolniczych.

6 | NARODOWY PROGRAM WSPARCIA SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ

Rolnik nadal nie posiada pełnej możliwości sprzedaży bezpośredniej z gospodarstwa. Utworzymy Narodowy Program Wsparcia Sprzedaży Bezpośredniej. Jego istotnym elementem będzie bon żywnościowy o wartości 250 zł dla każdego Polaka, który będzie upoważniał do zakupu dobrej, zdrowej żywności bezpośrednio u rolnika. Lokalna sprzedaż bezpośrednia nie będzie opodatkowana. To zasili wieś kwotą ok. 10 mld zł, a te pieniądze trafią wprost do polskich rolników.

7 | PRZYWRÓCENIE MAŁEGO RUCHU GRANICZNEGO

W szukaniu dróg poprawy relacji polsko-rosyjskich należy korzystać z lepszego poznania się obywateli obu państw, korzystających między innymi z bezwizowego małego ruchu granicznego. Dlatego mały ruch graniczny z Obwodem Kaliningradzkim powinien zostać niezwłocznie przywrócony. Leży to także w interesie polskich przedsiębiorców, których klientami byli mieszkańcy obwodu.

8 | ODSZKODOWANIA ZA SZKODY ŁOWIECKIE