Dzisiaj po raz pierwszy w historii obchodzimy Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. – Dzięki wieloletnim staraniom PSL bohaterstwo polskiej wsi zostało należycie upamiętnione – przypomniał prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

12 lipca 1943 r. niemieccy okupanci dokonali bestialskiego mordu na mieszkańcach wsi Michniów. Wieś została spalona i zrównana z ziemią. Zakazano jej odbudowy, a nawet uprawiania roli w tej okolicy. Była to zemsta za pomoc partyzantom oraz przynależność Polaków do Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. Datę tych wydarzeń ludowcy uznali za symboliczny dzień pamięci mieszkańców polskich wsi.

Czytaj więcej ➔ Pamięć o Męczeństwie Polskiej Wsi

Podczas II wojny światowej mieszkańcy polskich wsi wykazali się niezwykłym heroizmem i odwagą. Za tę postawę niemiecki najeźdźca mścił się na nich z całą zajadłością i okrucieństwem. Chłopi byli wysiedlani i uciskani. Ponad 800 wsi spacyfikowano, a mieszkańców rozstrzeliwano i wywożono do obozów, niszcząc i rabując dobytek.

– Symbolem tragedii jest pacyfikacja Michniowa w województwie świętokrzyskim, którego mieszkańcy współpracowali z ruchem oporu – mówi poseł PSL Jan Łopata, wnioskodawca projektu ustawy, który przez wiele lat walczył w parlamencie o oddanie czci ofiarom zbrodni na polskiej wsi.

Wieloletnie starania PSL zakończyły się sukcesem. 15 września 2017 r. wszystkie siły polityczne w Sejmie poparły projekt ludowców. Dzięki niezłomnej postawie PSL dzisiaj po raz pierwszy w historii obchodzimy święto Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

– PSL jako jedyny prawdziwy reprezentant polskiej wsi od wielu lat zabiegał o ustanowienia tego dnia jako wyraz hołdu dla poświęcenia, zasług i bohaterskiej postawy wiejskich społeczności w walce z okupantami. Przez dziesięciolecia część środowisk politycznych nie chciało pamiętać o tych, którzy w potrzebie „żywili i bronili” – przypomniał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Czytaj więcej ➔ 12 lipca Dniem Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

Polska wieś zawsze w najtrudniejszych momentach naszych dziejów stawała na wysokości zadania. Rolnicy udzielali pomocy wojennym uchodźcom i żołnierzom Wojska Polskiego. Pomimo ogromnego ryzyka i ofiar jakie ponosiła, ludność wiejska od zawsze odznaczała się największym bohaterstwem. Niestety ta postawa nie była do tej pory należycie upamiętniona, a czasem wręcz zakłamywana.

– Chylę czoła i oddaję hołd Mieszkańcom Polskiej Wsi! Pamięć o Ich dokonaniach w czasie wojny i okupacji, pamięć o ich patriotyzmie, heroizmie oraz poświęceniu na zawsze pozostaje w naszych sercach – powiedział prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.