Kandydatki Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach samorządowych podpisały deklaracje, w której znalazło się osiem zobowiązań,  między innymi profilaktyka antynowotworowa, ułatwienia dla matek, rozwój sieci żłobków i przedszkoli, pomoc dla osób z niepełnosprawnościami, wsparcie seniorów.

Jak mówiła podczas konferencji prasowej w Sejmie wiceprezes PSL, posłanka Urszula Pasławska „podpisanie deklaracji zbiega się z setną rocznicą uzyskania praw wyborczych przez polskie kobiety”. Dodała, że dokument jest zobowiązaniem do działań także na czas po wyborach. – Jako jedyne ugrupowanie przygotowaliśmy Deklarację Samorządową, kompleksowy program dla kobiet – zaznaczyła Urszula Pasławska.

D E K L A R A C J A

Kandydatek Polskiego Stronnictwa Ludowego do Samorządu

1) Zdrowa Kobietam.in. uruchomienie samorządowego Programu Profilaktyki Szczepień Przeciwko Rakowi Szyjki Macicy, promocja profilaktyki antynowotworowej, dyżury lekarskie w każdej wsi sołeckiej, cytobusy.

2) Samorząd Przyjazny Mamomm.in. rozszerzenie katalogu usług oraz beneficjentów Karty Dużej Rodziny, stworzenie mapy miejsc przyjaznych mamom, utworzenie miejsc parkingowych dla kobiet w ciąży i rodzin z dziećmi, upowszechnianie szkół rodzenia i wsparcia laktacyjnego, Kluby Mam

3) Pełnomocnik ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn – wsparcie merytoryczne oraz objęcie opieką osób doświadczających przemocy i nierównego traktowania w życiu prywatnym i zawodowym.

4) Szczęśliwa Rodzina – Samorządowa Niania, edukacja seksualna w szkołach.

5) Instytucje i Komunikacja Przyjazne Rodzinomm.in. rozwój sieci żłobków i przedszkoli, rozwój instytucji opiekuńczych dla osób starszych, bezpłatna komunikacja dla dzieci i młodzieży.

6) Wspieranie i tworzenie organizacji kobiecychm.in. Kół Gospodyń Wiejskich i podobnych organizacji w miastach

7) Seniorzy – Dom Dziennego Pobytu w każdej gminie, Karta Seniora.

8) Wsparcie rodzin opiekujących się osobą z niepełnosprawnością  – asystent osoby z niepełnosprawnością.

Spośród kandydatów do sejmiku, aż 45 proc. kandydatów PSL to są kobiety. To najwyższy wskaźnik spośród wszystkich partii parlamentarnych. – Polityka jest kobietą – podkreśliła Urszula Pasławska. Dodała, że „PSL jest partią, która na pierwszych miejscach list do sejmików wojewódzkich wystawiła najwięcej kobiet”.