Edukacja

Sama likwidacja gimnazjów nie wystarcza. Polska szkoła potrzebuje prawdziwego skoku jakościowego. Możemy tego dokonać wspólnie. Jak? Sprawdź!

Ograniczenie liczebności klas

Przepełnione klasy stały się prawdziwą zmorą polskich szkół. W takich warunkach ciężko zapewnić edukację na odpowiednio wysokim poziomie. Rozwiązaniem jest stopniowe ograniczenie liczby uczniów w klasie do maksymalnie 20 osób.

Posiłek dla każdego ucznia

Wciąż wielu polskich uczniów nie tylko przychodzi do szkoły głodna, ale też wychodzi z niej bez posiłku. Tak dalej być nie może! Zagwarantujmy uczniom ciepły posiłek w szkole. Niezależnie od statusu majątkowego ich rodziców.

Angielski od pierwszej klasy

Znajomość języków obcych to klucz do możliwości oferowanych przez współczesny świat. Dlatego proponujemy zapewnienie uczniom minimum 5 godzin nauki języka angielskiego w tygodniu już od pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Dualny system szkół zawodowych

Szkoły zawodowe muszą stać się prawdziwą kuźnią przyszłych specjalistów. O nowy system kształcenia zadbamy we współpracy z przedsiębiorcami. Oprzemy go na systemie dualnym: 2 dni nauki i 3 dni płatnych zajęć praktycznych.

iTornister – interaktywny tablet

Ciężkie plecaki i stos książek na biurkach uczniów – taki widok już wkrótce może stać się przeszłością. Jak? Zamieniając tradycyjną tablicę na program iTornister. Złoży się na niego tablet z internetem i wszystkimi niezbędnymi podręcznikami.

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Piękna 3A, 00-539 Warszawa
 biuronkw@psl.org.pl
 22 620 60 20
22 654 35 83

KLUB PARLAMENTARNY PSL

Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
kp-psl@kluby.sejm.pl
22 694 23 21
22 694 23 21