Ekologia

Środowisko naturalne to nasze wielkie dziedzictwo. Wspólnie musimy o nie zadbać dla przyszłych pokoleń. Dlatego proponujemy Nowy Zielony Ład!

Wsparcie odnawialnych źródeł energii

Odnawialne źródła energii to przyszłość energetyki. Naszym celem jest 50% udział OZE w polskim miksie energetycznym. To nie wszystko! Przywrócimy stałe taryfy za produkcję energii odnawialnej i obniżymy VAT do 8% na rozwiązania oparte na OZE.

Rozwój elektrociepłowni

Najbardziej korzystnym rozwiązaniem dla gospodarstw domowych jest podłączenie do sieci cieplnej. By zachęcić mieszkańców do tego kroku wprowadzimy 2-letnie dopłaty do rachunków za ogrzewanie po rezygnacji z przestarzałych pieców.

Elektryczny transport publiczny

Komunikacja publiczna może być ekologiczna. Trzeba wesprzeć samorządy w zdobyciu wkładu własnego na dofinansowanie z UE. Środki pochodzić będą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozbudowanie sieci tras rowerowych

Polskie miasta już dziś dysponują całkiem rozległą siecią tras rowerowych. Nie stanowią one wciąż spójnej sieci komunikacyjnej. Zróbmy kolejny krok! Połączmy istniejące ścieżki zarówno w ujęciu regionalnym, jak i ponadregionalnym.

Budynki publiczne wykorzystujące OZE

Montaż paneli fotowoltaicznych nie tylko poprawi efektywność energetyczną przy wykorzystaniu OZE, ale będzie miał pozytywny wpływ na środowisko. Zacznijmy od budynków publicznych takich jak: urzędy, urzędy pracy, szkoły czy pływalnie.

Lasy Państwowe w Konstytucji

Polskie lasy to nasze wielkie, naturalne dziedzictwo. Proponujemy wpisanie Lasów Państwowych do Konstytucji. W ten sposób należycie bedą chronione przed decyzjami inspirowanymi prywatnym, ekonomicznym czy rządowym interesem.

Cofnięcie ustawy antywiatrakowej

Ustawa antywiatrakowa weszła w życie 15 lipca 2016 r. Jedna decyzja rządu PiS praktycznie zmiotła branżę wiatrakową. Zmienimy to! Musimy zachęcać Polaków do inwestowania w rozwiązania wykorzystujące OZE. Nie ich zniechęcać.

Budowa zbiorników małej retencji

Gospodarka wodna w Polsce wymaga reformy. Nasze zasoby wodne są niewielkie na tle innych państw Europy. Przywrócimy działania związane z konserwacją i regulacją cieków wodnych oraz budową zbiorników retencyjnych.

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Piękna 3A, 00-539 Warszawa
 biuronkw@psl.org.pl
 22 620 60 20
22 654 35 83

KLUB PARLAMENTARNY PSL

Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
kp-psl@kluby.sejm.pl
22 694 23 21
22 694 23 21