VII. EKOLOGIA

Środowisko naturalne jest naszym wielkim dziedzictwem narodowym. Bardzo wrażliwym jednak na szkodliwe działanie człowieka. Chcemy, aby przyszłe pokolenia również mogły korzystać i podziwiać to, czym my zachwycamy się dziś. Dlatego właśnie ekologia i rozwój zielonej energii stanowi ważny punkt w programie ludowców. Współczesność stawia przed nami wielkie wyzwania, którym dzięki spójnej polityce możemy sprostać. Nowy zielony ład to przepis na lepsze jutro.

1 | ROZWÓJ ZIELONEJ ENERGII

Odnawialne źródła energii to przyszłość energetyki. Wiemy o tym dobrze, dlatego stawiamy na zieloną energię. Podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski powinien być miks energetyczny. Naszym celem jest zapewnienie do 2035 r. niezależności energetycznej przy 50% udziale energii pochodzącej z OZE. Dzięki temu ceny prądu spadną, a zatrudnienie na obszarach wiejskich wzrośnie o 100 tysięcy nowych miejsc pracy. W tym celu przywrócimy stałe taryfy za produkcję energii odnawialnej i obniżymy podatek VAT do 8% na rozwiązania wykorzystujące OZE.

2 | ROZWÓJ ELEKTROCIEPŁOWNI

Najbardziej korzystnym rozwiązaniem dla gospodarstw domowych jest podłączenie do sieci cieplnej. Dla rodzin oznacza to niski koszt użytkowania. By zachęcić mieszkańców do skorzystania z tej możliwości należy wprowadzić 2-letnie dopłaty do rachunków za ogrzewanie po rezygnacji z przestarzałych technologicznie pieców.

3 | ELEKTRYCZNY TRANSPORT PUBLICZNY

Rozwój ekologicznej komunikacji publicznej przyczyni się do poprawy jakości powietrza nie tylko w dużych ośrodkach miejskich, ale także w mniejszych miejscowościach, które obecnie nie mogą pozwolić sobie na ekoinwestycje. Samorządowcom należy pomóc w zdobyciu wkładu własnego na dofinansowanie z UE. Środki pochodzić będą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

4 | ROZBUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH

Polskie miasta dysponują już całkiem rozległą siecią tras rowerowych, wciąż nie tworzą one jednak spójnej sieci w pełni pozwalającej wykorzystać rower jako codzienny i całoroczny środek transportu. Kolejnym krokiem powinno być łączenie istniejących tras zarówno w ujęciu regionalnym, jak i ponadregionalnym.

5 | PANELE FOTOWOLTAICZNE NA BUDYNKACH PUBLICZNYCH

Montaż paneli na budynkach publicznych poprawi efektywność energetyczną dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Chodzi m.in. o budynki urzędów, ośrodków pomocy społecznej, centrów pomocy rodzinie, urzędów pracy, a także szkół, muzeów, galerii czy pływalni. Nie tylko pozwoli to na ograniczenie kosztów ich funkcjonowania, ale przede wszystkim będzie miało pozytywny wpływ na środowisko.

6 | LASY PAŃSTWOWE W KONSTYTUCJI

Polskie lasy to nasze naturalne dziedzictwo. Zajmują wyjątkową pozycję wśród naturalnych zasobów. Pod względem powierzchni stanowią prawie jedną trzecią naszego kraju. Są ważnym elementem ekosystemu. Dlatego właśnie zasługują na szczególną ochronę ustawową. Proponujemy wpisanie Lasów Państwowych do Konstytucji. W ten sposób należycie bedą chronione przed decyzjami inspirowanymi prywatnym, ekonomicznym czy rządowym interesem.

7 | COFNIĘCIE USTAWY ANTYWIATRAKOWEJ

Ustawa antywiatrakowa weszła w życie 15 lipca 2016 r. Nowymi przepisami PiS wykluczyło 99% powierzchni Polski z możliwości stawiania wiatraków. Załamał się również system subsydiów do zielonej energii. Jedna decyzja praktycznie zmiotła branżę wiatrakową. Zmienimy to! Właściciele farm wiatrowych nie będą musieli z niepokojem patrzeć w przyszłość. Musimy zachęcać Polaków do inwestowania w rozwiązania wykorzystujące OZE. Nie ich zniechęcać.

8 | BUDOWA ZBIORNIKÓW MAŁEJ RETENCJI

Gospodarka wodna w Polsce wymaga reformy. Nasze zasoby wodne są niewielkie na tle innych państw Europy. Podjęte kroki muszą być jednak głęboko przemyślane i stopniowe, nie rewolucyjne. Tym bardziej musimy podjąć spójną politykę wobec gospodarki wodnej. Przywrócimy działania związane z konserwacją i regulacją cieków wodnych oraz budową zbiorników retencyjnych. Mała retencja będzie ważnym narzędziem przeciwdziałania suszy i powodzi.

RZECZPOSPOLITA
SAMORZĄDOWA

Samorząd

Rodzina

Młodzi

Seniorzy

Rolnicy

Przedsiębiorcy

Ekologia

Smog

Edukacja

Zdrowie

Kultura

OSP

Infrastruktura

Finanse

DOŁĄCZ DO NAS!

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Piękna 3A, 00-539 Warszawa
 biuronkw@psl.org.pl
 22 620 60 20
22 654 35 83

KLUB PARLAMENTARNY PSL

Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
kp-psl@kluby.sejm.pl
22 694 23 21
22 694 23 21

NASI PRZYJACIELE: