Finanse

Chcemy Polski zdecentralizowanej, gdzie decyzje zapadają najbliżej mieszkańców. Za tym musi iść również gwarancja finansowania lokalnych inicjatyw. 

Wpływy z VAT także dla samorządów

Władze centralne przerzucają na samorządy nowe zadania. Nie zabezpieczają jednak środków na ich realizację. Samorząd każdego szczebla będzie partycypował we wpływach z VAT. Zaledwie 1% środków zwiększy ich budżet o 6,5 mld zł rocznie.

Subwencja ekologiczna

Wprowadzimy rekompensaty dla gmin, których 50% obszaru jest w programie „Natura 2000”. Wprowadzimy wskaźnik ekologiczny rekompensujący im ubytek dochodów związany z posiadaniem na swoim terenie obszarów chronionych.

Standaryzacja usług samorządowych

Ustanowimy standaryzację usług publicznych wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego jako obiektywną podstawę obliczenia kosztów ich świadczenia. Poprawi to zarówno jakość oferowanych usług, jak i ich dostępność.

Finansowanie płac nauczycieli z budżetu

Za nowymi zadania dla samorządów w sferze oświaty, nie idzie zwiększenie ich finansowania. Proponujemy finansowanie pensji nauczycieli z budżetu centralnego. Pozostałe zadania oświatowe pozostaną finansowane przez samorządy.

Ocena wpływu regulacji

Proponujemy wprowadzenie specjalnej oceny wpływu regulacji na jednostki samorządu terytorialnego. Już na etapie przygotowywania aktów prawnych powinna powstać kompletna analiza ich wpływu na samorządy.

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Piękna 3A, 00-539 Warszawa
 biuronkw@psl.org.pl
 22 620 60 20
22 654 35 83

KLUB PARLAMENTARNY PSL

Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
kp-psl@kluby.sejm.pl
22 694 23 21
22 694 23 21