XIII. INFRASTRUKTURA

Nowoczesna infrastruktura to podstawa dobrze funkcjonującego samorządu. Jej rozwoju nie pozwolimy ograniczyć do największych aglomeracji. To mniejsze miejscowości najbardziej potrzebują dziś inwestycji infrastrukturalnych.

1 | BUDOWA I REMONT DRÓG LOKALNYCH

Dobre drogi lokalne z chodnikami, ścieżkami rowerowymi i parkingami w gminach i w miastach nie tylko ułatwiają komunikację, ale podnoszą także nasze bezpieczeństwo. Uruchomimy specjalny program budżetowego wsparcia dla gmin i powiatów w budowie dróg lokalnych. Będzie to jeden z naszych głównych priorytetów samorządowych.

2 | BILET SAMORZĄDOWY

Koleje regionalne już teraz funkcjonują bardzo dobrze. Nowoczesny tabor, sprawna obsługa i niskie ceny dowodzą, że samorządy lepiej radzą sobie z inwestycjami niż urzędy centralne. Już teraz z kolei samorządowych w skali kraju korzysta ok. 140 milionów pasażerów rocznie. W celu usprawnienia transportu i udogodnienia podróży proponujemy wprowadzenie wspólnego kolejowego biletu samorządowego. Dzięki niemu będzie można podróżować wszystkimi liniami samorządowymi, we wszystkich województwach.

3 | PRZYWRÓCENIE POŁĄCZEŃ AUTOBUSOWYCH

Krok po kroku likwidowane są kolejne połączenia autobusowe. Dotyka to szczególnie wsi i mniejszych miejscowości, choć dla wielu mieszkańców oznacza całkowite odcięcie od większych miast, urzędów, dostępu do kultury i sportu. Nasi samorządowcy, we współpracy z prywatnymi przewoźnikami, odbudują siatkę połączeń autobusowych, szczególnie na obszarach, gdzie nie mogą ich zastąpić linie kolejowe.

4 | METRO W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH I AGLOMERACJACH

Polskie miasta cały czas się rozrastają. Zwiększa się liczba mieszkańców, powiększa się ich powierzchnia oraz łączą się w aglomeracje. Mieszkańcy oczekują od włodarzy miast coraz sprawniejszej komunikacji i szybszej możliwości dotarcia do pracy, szkoły czy sieci handlowej. Postulujemy dofinansowanie największych miast Polski i aglomeracji powyżej miliona mieszkańców w przygotowaniu planu metra oraz jego wybudowaniu.

5 | SEKUNDNIKI NA SKRZYŻOWANIACH

Proponujemy zainstalowanie sekundników na skrzyżowaniach głównych arterii miast, gdzie funkcjonuje sygnalizacja stałoczasowa oraz w miejscach o ruchu wahadłowym. Przykłady innych miast takich jak Budapeszt pokazują, że zainstalowanie sekundników poprawia płynność ruchu. Sekundniki można zastosować również przy przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych.

RZECZPOSPOLITA
SAMORZĄDOWA

Samorząd

Rodzina

Młodzi

Seniorzy

Rolnicy

Przedsiębiorcy

Ekologia

Smog

Edukacja

Zdrowie

Kultura

OSP

Infrastruktura

Finanse

DOŁĄCZ DO NAS!