Klimczak: Potrzebna jest rządowa strategia walki z koronawirusem