XI. KULTURA

Samorządy to nie tylko prężnie rozwijająca się infrastruktura, nowe miejsca pracy i inwestycje. To przede wszystkim przestrzeń do życia, która wypełnia nasz wolny czas. Dlatego stawiamy także na rozwój kultury i dbanie o infrastrukturę sportową.

1 | REYMONTÓWKI – WIEJSKIE ŚWIETLICE

Wieś to nie tylko rolnictwo, to przede wszystkim wyjątkowa przestrzeń do życia, w której znajduje się wielkie bogactwo kulturowe. Zadaniem samorządów jest dbanie o rozwój lokalnej tradycji. Pomoże w tym program budowy i remontów wiejskich świetlic. Dzięki temu działaniu stworzymy wyjątkowe miejsce do spotkań i pracy dla Kół Gospodyń.

2 | GRANTY DLA KGW I LZS

Proponujemy specjalne granty dla Kół Gospodyń Wiejskich i Ludowych Zespołów Sportowych. Organizacje te będą mogły starać się o dedykowaną pomoc finansową w wysokości 10 tysięcy złotych, specjalnie dla nich. Obecnie, muszą rywalizować o wsparcie finansowe z wieloma innymi organizacjami, co powoduje brak środków i utratę potencjału kulturowego wsi.

3 | WSPARCIE ORKIESTR I ZESPOŁÓW LUDOWYCH

Orkiestry, zespoły muzyczne oraz zespoły regionalne stale dbają o podtrzymanie tradycji i rozwój kulturalny wsi. Wielokrotnie to one są wizytówkami swoich małych ojczyzn. Dlatego stworzymy specjalny fundusz wsparcia dla tych organizacji, w celu zakupu nowych instrumentów i strojów czy do finansowania wyjazdów. Dzięki temu organizacje będą mogły się dynamicznie rozwijać i jeszcze lepiej promować kulturę ludową.

4 | KINO ZA ROGIEM

Kino za rogiem jest nowoczesną propozycją zaspokojenia potrzeb kulturowych społeczności lokalnej. Proponujemy stworzenie w gminach i miastach powiatowych sieci małych, kameralnych sal kinowych. Będzie w nich można obok filmów, obejrzeć relacje z wydarzeń sportowych i kulturalnych. Nie chcemy, aby sztuka kinowa była rozrywką wielkomiejską, a stała się sztuką dla każdego.

5 | ORŁY OBOK ORLIKÓW

Budowa orlików okazała się strzałem w dziesiątkę. Dzięki temu tysiące polskich dzieci uzyskało dostęp do profesjonalnej infrastruktury piłkarskiej. Teraz czas, aby jeszcze rozwinąć tę ofertę. Zbudujemy Orły, czyli kompleksy lekkoatletyczne wokół boisk. Żadna dyscyplina sportowa nie może być pomijana, a mieszkańcy lokalnych społeczności muszą mieć możliwości do rozwijania swoich pasji.

RZECZPOSPOLITA
SAMORZĄDOWA

Samorząd

Rodzina

Młodzi

Seniorzy

Rolnicy

Przedsiębiorcy

Ekologia

Smog

Edukacja

Zdrowie

Kultura

OSP

Infrastruktura

Finanse

DOŁĄCZ DO NAS!