XII. OSP

Każdego dnia 700 tys. strażaków ochotników nieustannie dba o bezpieczeństwo Polek i Polaków oraz animuje działania sportowo-oświatowo-kulturalne w naszych małych ojczyznach. Wesprzyjmy ich w tej służbie.

1 | NIŻSZY VAT NA SPRZĘT POŻARNICZY

Każda jednostka OSP, aby skutecznie mogła dbać o bezpieczeństwo lokalnych społeczności, musi mieć odpowiedni sprzęt. Obecnie stawka podatku VAT na sprzęt pożarniczy wynosi 23%. To błąd! Stanowi to znaczny wydatek dla samorządów nie tylko przy zakupie drobnego sprzętu ratowniczego, ale szczególnie przy zakupie samochodów ratowniczo-gaśniczych. Proponujemy powrót do 8% stawki VAT na sprzęt pożarniczy.

2 | FINANSOWANIE SPRZĘTU I UMUNDUROWANIA

Potrzeby zazwyczaj przekraczają możliwości finansowe jednostek OSP. Wynika to z wysokich kosztów zakupu specjalistycznego sprzętu oraz mundurów pożarniczych – zarówno dla strażaków ochotników, jak i przedstawicieli młodzieżowych drużyn pożarniczych. Dlatego proponujemy powrót do obowiązującego wcześniej systemu wsparcia, uwzględniającego podmiotowość Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP we wspieraniu jednostek ochotniczych straży pożarnych.

3 | BUDOWA I REMONT REMIZ

Utworzymy ogólnopolski samorządowy program budowy nowych i remontów istniejących już remiz strażackich, ze szczególnym uwzględnieniem części operacyjno-technicznej. Strażacy ochotnicy muszą mieć odpowiednio przygotowane miejsce do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz spotkań organizacyjnych. Dzięki temu remizy staną się znów centrum życia kulturalnego i obywatelskiego wsi.

4 | ZWOLNIENIE Z PODATKU ZBIÓREK NA OSP

Dzięki staraniom ludowców Sejm przyjał ustawę o zbiórkach publicznych, która zniosła obowiązek występowania o zgodę na organizację zbiórek przez OSP oraz zniosła opłatę skarbową. Chcemy pójść jeszcze dalej i całkowicie zwolnić z podatku zbiórki i darowizny na OSP. Środki te są bowiem wydawane przez strażaków ochotników na poprawę funkcjonowania jednostek, a co za tym idzie, poprawiają nasze bezpieczeństwo.

5 | BADANIA LEKARSKIE OSP OPŁACANE Z NFZ

Każdy strażak ochotnik, biorący udział w akcjach ratowniczych, musi posiadać badania lekarskie wystawione przez specjalistę. Badania muszą być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 3 lata. Koszty badań pokrywają samorządy gminne. Proponujemy inny mechanizm, odciążający gminy. To NFZ powinien wziąć na siebie koszty opłacania badań lekarskich strażaków.

RZECZPOSPOLITA
SAMORZĄDOWA

Samorząd

Rodzina

Młodzi

Seniorzy

Rolnicy

Przedsiębiorcy

Ekologia

Smog

Edukacja

Zdrowie

Kultura

OSP

Infrastruktura

Finanse

DOŁĄCZ DO NAS!