OSP

Strażacy ochotnicy często jako pierwsi niosą pomoc poszkodowanym. Wsparcie dla nich nie można traktować jako kosztu, a inwestycję. W nasze bezpieczeństwo.

Niższy VAT na sprzęt pożarniczy

Obecnie stawka podatku VAT na sprzęt pożarniczy wynosi 23%. Stanowi to znaczny wydatek nie tylko przy zakupie drobnego sprzętu ratowniczego, ale i przy zakupie samochodów ratowniczo-gaśniczych. Proponujemy powrót do 8% stawki VAT.

Finansowanie sprzętu i umundurowania

Proponujemy powrót do obowiązującego wcześniej systemu wsparcia, uwzględniającego podmiotowość Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP we wspieraniu jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Budowa i remont remiz

Utworzymy ogólnopolski samorządowy program budowy nowych i remontów istniejących już remiz strażackich, ze szczególnym uwzględnieniem części operacyjno-technicznej.

Zwolnienie z podatku zbiórek na OSP

Dzięki staraniom ludowców Sejm przyjął ustawę, która zniosła obowiązek zgody na organizację zbiórek przez OSP oraz zniosła opłatę skarbową. Chcemy pójść jeszcze dalej i całkowicie zwolnić z podatku zbiórki i darowizny na OSP.

Badania lekarskie OSP opłacane z NFZ

Każdy strażak ochotnik, musi posiadać badania lekarskie wystawione przez specjalistę i przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 3 lata. Koszty pokrywają samorządy gminne. Proponujemy, aby to NFZ przejął na siebie ich opłacanie.

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Piękna 3A, 00-539 Warszawa
 biuronkw@psl.org.pl
 22 620 60 20
22 654 35 83

KLUB PARLAMENTARNY PSL

Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
kp-psl@kluby.sejm.pl
22 694 23 21
22 694 23 21