II. RODZINA

Dzieci to ogromna radość dla rodziców, ale też wielka odpowiedzialność. Wiedzą o tym szczególnie polskie rodziny. Choć pracują bardzo ciężko, wciąż zarabiają zbyt mało, by ze spokojem patrzeć w przyszłość. Zadaniem państwa jest tworzenie dla nich lepszych warunków do życia. Ma im dawać poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, wspierać w trudnych momentach, zachęcać do aktywności. Rozwiązywać realne problemy. Tylko wtedy Polacy będą chcieli zakładać rodziny tu w Polsce, a nie na emigracji. Dla nas zawsze, co udowodniliśmy swoimi działaniami, polityka rodzinna nie jest kosztem – jest najlepszą inwestycją.

1 | GODZINA DLA RODZINY

Polacy należą do najwięcej pracujących narodów na świecie. Najbardziej uderza to w najmłodsze dzieci, bo rodzicom zostaje niewiele czasu na spędzenie wspólnie czasu. Zmienimy to! Skrócimy o godzinę czas pracy rodzicom dzieci do 10. roku życia. Taką możliwość mają już dziś matki karmiące maluchy w pierwszych latach życia. Rozszerzymy ją również na rodziców, którzy odwożą dzieciaki do przedszkola czy do szkoły. Zyskają na tym wszyscy – najmłodsi, rodzice i ich pracodawcy.

2 | DARMOWA KOMUNIKACJA DLA DZIECI

Do darmowej komunikacji publicznej uprawnione będą wszystkie dzieci uczęszczające do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i średnich. Na takie rozwiązanie już zdecydowała się część największych miast. Naszym celem jest bezpłatna komunikacja publiczna dla wszystkich dzieci, niezależenie od dochodu ich rodziców. Nie tylko w metropoliach, ale we wszystkich polskich miastach, miasteczkach i wsiach.

3 | M@Ma I T@Ta

Umożliwimy matkom i ojcom łączenie pracy z opieką nad dzieckiem w pierwszych latach życia dziecka. Prawnie zagwarantujemy pracę na pół etatu po urlopie rodzicielskim przez 24 miesiące. Przez ten czas otrzymywać będą dodatkowo 1 tys. zł miesięcznie niezależnie od formy zatrudnienia.

4 | BEZPŁATNE ŻŁOBKI I KLUBY MALUCHA

Wszyscy rodzice powinni mieć wybór, czy po urodzeniu dziecka chcą zostać w domu czy wrócić do pracy. W pierwszym roku życia dziecka to proste, bo wprowadziliśmy roczne urlopy rodzicielskie. A co później? Pierwszym krokiem powinno być podwojenie liczby żłobków i klubów dziecięcych. Tak zrobimy. To jednak nie wystarczy. Musimy sprawić, żeby placówki stały się dostępne dla wszystkich rodziców. Dlatego zagwarantujemy 20 godzin tygodniowo darmowej opieki żłobkowej.

5 | ZWOLNIENIE RODZICÓW Z OPŁAT PARKINGOWYCH

Postój w strefach płatnego parkowania powinien być darmowy dla rodzin z dziećmi. Nie może być tak, że rodzice odwożący dzieci do żłobków, przedszkoli czy szkół muszą każdego dnia płacić za 5-minutowy postój przed placówką. Naszym celem jest także ułatwienie życia rodzinom z mniejszych miejscowości, które przyjeżdżają do dużych miast załatwić sprawy urzędowe. Nie ma żadnego powodu, by ponosili w związku z tym dodatkowe koszty.

6 | ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ W 500+

Deklarujemy utrzymanie świadczenia wychowawczego 500+. Przyjęte rozwiązania poprawimy wychodząc na przeciw społecznemu poczuciu sprawiedliwości poprzez zastosowanie zasady „złotówka za złotówkę”. Analogicznie jak ma miejsce w przypadku zasiłków rodzinnych, objęcie programem także pełnoletnich dzieci do ukończenia 25. roku życia kontynuujących naukę i pozostających na utrzymaniu rodziców oraz określenie poziomu dochodów na członka rodziny powyżej którego świadczenie nie przysługuje.

7 | NIŻSZY WIEK EMERYTALNY DLA MATEK

Każda pracująca matka będzie mogła przechodzić na emeryturę o rok wcześniej za każde urodzone dziecko. Wychowanie co najmniej czwórki dzieci przez niepracującą matkę będzie traktowane na równi z zatrudnieniem i uprawniać do emerytury na poziomie minimalnym. Wprowadzimy możliwość przechodzenia na emeryturę przez pracowników posiadających co najmniej 40 letni staż pracy, bez względu na wiek.

8 | WIĘKSZA RODZINA = NIŻSZY PODATEK

Podatek rodzinny to ważna część promowanej przez nas polityki rodzinnej. Zastąpi on obecny podatek dochodowy od osób fizycznych. Rodzina będzie traktowana jako jednostka ekonomiczna. Przedmiotem opodatkowania będą łączne dochody rodziny – wynagrodzenie, emerytury itp., pomniejszone o koszty podatkowe – podobnie jak w przypadku PIT plus wypłacone dochody na rzecz osób trzecich, związane z jej funkcjonowaniem (opiekunowie, pomoc domowa, wydatki edukacyjne). Tak obliczona różnica będzie stanowić dochód, który podzielony przez liczbę członków rodziny – jednostek podatkowych – będzie przedmiotem opodatkowania.

RZECZPOSPOLITA
SAMORZĄDOWA

Samorząd

Rodzina

Młodzi

Seniorzy

Rolnicy

Przedsiębiorcy

Ekologia

Smog

Edukacja

Zdrowie

Kultura

OSP

Infrastruktura

Finanse

DOŁĄCZ DO NAS!