Rolnicy

Rolnicy i sprawy polskiej wsi zawsze leżały u podstaw programu ludowców. Dumni ze swoich korzeni kontynuujemy tradycję naszych rodziców i dziadów. Doceniając ciężką pracę w polu również dzisiaj stoimy na straży interesów polskiego chłopa.

Ziemia dla młodych rolników

Ziemia, wykupiona przez Agencję Nieruchomości Rolnych, będzie wydzierżawiana młodym rolnikom po obniżonych stawkach. Poprzedni właściciele gruntów, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego uzyskają prawo do emerytury pomostowej.

Zielone Targi w powiatach

Proponujemy stworzenie Zielonych Targów w każdym mieście powiatowym. Dzięki temu rolnicy będą mogli sprzedawać to, co wytworzą bez zbędnych pośredników, nie uiszczając opłaty za korzystanie ze stoisk.

Regionalne programy rolne UE

To samorządowcy na poziomie regionów decydują jak wykorzystać środki unijne z Polityki Spójności. Tak samo powinno być z II filarem Wspólnej Polityki Rolnej – Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Drony w służbie rolnictwa

Uruchomimy program wykorzystania dronów rolniczych, które pomogą monitorować plony, reagować w sytuacjach kryzysowych, a przede wszystkim uproszczą pracę rolników.

Dopłaty do paliwa rolniczego

Obecnie zwrot akcyzy za paliwo zużyte do produkcji rolnej przeliczane jest do jednego hektara użytkowego. Przy hodowli zużycie paliwa jest znacznie wyższe. Zwiększymy wysokość dopłat do paliwa rolniczego wprowadzając jako przelicznik DJP (dużą jednostkę przeliczeniową) zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

Przywrócenie emerytur rolniczych

Podwyższenie wieku emerytalnego dla rolników przez PiS o 5 lat – do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn – nie jest do zaakceptowania. Przywrócimy dotychczasowy wiek emerytalny i zasady przechodzenia na emeryturę rolniczą.

Gwarancja utrzymania KRUS

W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ubezpieczonych jest około 1,5 mln osób, co stanowi 4% populacji kraju, przy czym udział ten sukcesywnie maleje. Jesteśmy przeciw likwidacji KRUS. Naszą propozycją jest możliwość łączenia ubezpieczeń i pobierania świadczeń emerytalno-rentowych z KRUS i ZUS.

Zniesienie rosyjskiego embarga

Sankcje gospodarcze zastosowane wobec Rosji okazują się nieskuteczne, a bardzo negatywnie odbijają się na możliwości eksportu polskich produktów, w tym żywności do Rosji. Ograniczenia najmocniej uderzyły w polskich rolników i przedsiębiorców. Z tego powodu powinny zostać zniesione.

Fundusz Stabilizacji Dochodów Rolniczych

Żywność jest coraz częściej przedmiotem międzynarodowych spekulacji cenowych. Aby chronić polskie rolnictwo przed drastycznymi spadkami cen i spekulacją, powołamy Fundusz Stabilizacji Dochodów Rolniczych.

Wsparcie sprzedaży bezpośredniej

Utworzymy Narodowy Program Wsparcia Sprzedaży Bezpośredniej. Jego istotnym elementem będzie bon żywnościowy o wartości 250 zł dla każdego Polaka, który będzie upoważniał do zakupu dobrej, zdrowej żywności bezpośrednio u rolnika. Lokalna sprzedaż bezpośrednia nie będzie opodatkowana.

Przywrócenie Małego Ruchu Granicznego

W szukaniu dróg poprawy relacji polsko-rosyjskich należy korzystać z lepszego poznania się obywateli obu państw. Dlatego mały ruch graniczny z Obwodem Kaliningradzkim powinien zostać przywrócony. Leży to także w interesie polskich przedsiębiorców, których klientami byli mieszkańcy obwodu.

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Piękna 3A, 00-539 Warszawa
 biuronkw@psl.org.pl
 22 620 60 20
22 654 35 83

KLUB PARLAMENTARNY PSL

Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
kp-psl@kluby.sejm.pl
22 694 23 21
22 694 23 21