V. ROLNICY

Od ponad 120 lat Ruch Ludowy stoi po stronie polskiej wsi. Nasze stronnictwo zrodzone z poczucia niesprawiedliwości społecznej i uciemiężenia warstw ludowych, od zarania dziejów broniło ludu – rdzenia narodu. Rolnicy i sprawy polskiej wsi zawsze leżały u podstaw programu ludowców. Stanowiły jego najważniejszą oś. Dumni ze swoich korzeni kontynuujemy tradycję naszych rodziców i dziadów. Doceniając ciężką pracę w polu również dzisiaj stoimy na straży interesów polskiego chłopa.

1 | ZIEMIA DLA MŁODYCH ROLNIKÓW

Część gospodarstw rolnych, zwłaszcza małych o powierzchni do 10 ha albo prowadzona jest przez rolników w podeszłym wieku, nie posiadających następców, albo grunty odłogują z uwagi na brak zainteresowania właścicieli ich zagospodarowaniem. Ziemia, wykupiona przez Agencję Nieruchomości Rolnych, będzie wydzierżawiana młodym rolnikom po obniżonych stawkach. Poprzedni właściciele gruntów, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego uzyskają prawo do emerytury pomostowej.

2 | ZIELONY TARG W KAŻDYM MIEŚCIE POWIATOWYM

Rolnicy muszą mieć godne miejsce do tego, aby sprzedawać swoje produkty. Bez dyktatu sieci handlowych. Mieszkańcy zaś powinni mieć szeroki dostęp do zdrowej żywności pochodzącej bezpośrednio od producenta. Proponujemy stworzenie Zielonych Targów w każdym mieście powiatowym. Dzięki temu rolnicy będą mogli sprzedawać to, co wytworzą bez zbędnych pośredników, nie uiszczając opłaty za korzystanie ze stoisk.

3 | UE: REGIONALNE PROGRAMY ROLNE

Jednym z fundamentów sukcesu polskich samorządów są środki unijne z Polityki Spójności. To samorządowcy na poziomie regionów decydują, jak je najlepiej wykorzystać. Tak samo powinno być z II filarem Wspólnej Polityki Rolnej – Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. To samorządowcy winni decydować o sposobach finansowania polskiego rolnictwa, bo to oni najlepiej wiedzą, jakie gospodarstwa na ich terenie mają potrzeby rozwojowe.

4 | DRONY W SŁUŻBIE ROLNICTWU

Chcemy rozwijać i umacniać markę polskiej żywności na świecie. Możemy konkurować na światowych rynkach dzięki lepszym metodom produkcji i zwiększaniu wydajności. Chcemy, by praca rolników była łatwiejsza. Dlatego uruchomimy program wykorzystania dronów rolniczych, które pomogą monitorować plony, reagować w sytuacjach kryzysowych, a przede wszystkim uproszczą pracę rolników.

5 | PODWYŻKA DOPŁAT DO PALIWA ROLNICZEGO

Obecnie zwrot akcyzy za paliwo zużyte do produkcji rolnej przeliczane jest do jednego hektara użytkowego. Przy hodowli zużycie paliwa jest znacznie wyższe. Przykładowo w produkcji mleka – nawet trzykrotnie wyższe niż przy uprawie zbóż. Zwiększymy wysokość dopłat do paliwa rolniczego wprowadzając jako przelicznik DJP (dużą jednostkę przeliczeniową) zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

6 | PRZYWRÓCENIE EMERYTUR ROLNICZYCH

Podwyższenie wieku emerytalnego dla rolników przez PiS o 5 lat – do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn – nie jest do zaakceptowania. Jesteśmy zdecydowanie przeciwni tej wprowadzonej przez rząd zmianie. Dla wielu rolników może oznaczać to, iż nigdy nie doczekają emerytury, bo żyją statystycznie krócej niż pracujący poza rolnictwem. Przywrócimy dotychczasowy wiek emerytalny i zasady przechodzenia na emeryturę rolniczą.

7 | GWARANCJA UTRZYMANIA KRUS

W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ubezpieczonych jest około 1,5 mln osób, co stanowi 4% populacji kraju, przy czym udział ten sukcesywnie maleje. Jesteśmy przeciw likwidacji KRUS, która byłaby działaniem na szkodę polskiego rolnictwa i doprowadziłaby do daleko idącego zubożenia kilkuset tysięcy rodzin z małych gospodarstw rolnych. Naszą propozycją jest możliwość łączenia ubezpieczeń i pobierania świadczeń emerytalno-rentowych z KRUS i ZUS.

8 | ZNIESIENIE ROSYJSKIEGO EMBARGA

Relacje Polski ze wschodnimi sąsiadami są obarczone historycznymi zaszłościami. Polityka unijna wobec Rosji, Białorusi i Ukrainy nie może pomijać ważnych interesów narodowych naszego kraju. Sankcje gospodarcze zastosowane wobec Rosji okazują się nieskuteczne, a bardzo negatywnie odbijają się na możliwości eksportu polskich produktów, w tym żywności do Rosji. Ograniczenia najmocniej uderzyły w polskich rolników i przedsiębiorców. Z tego powodu powinny zostać zniesione.

9 | FUNDUSZ STABILIZACJI DOCHODÓW ROLNICZYCH

Globalizująca się gospodarka niesie istotne zagrożenie dla rolnictwa. W jej wyniku żywność jest coraz częściej przedmiotem międzynarodowych spekulacji cenowych. Ofiarą takich praktyk są ci, którzy najciężej pracują na swój dochód. Aby chronić polskie rolnictwo przed drastycznymi spadkami cen i spekulacją, powołamy Fundusz Stabilizacji Dochodów Rolniczych.

10 | NARODOWY PROGRAM WSPARCIA SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ

Rolnik nadal nie posiada pełnej możliwości sprzedaży bezpośredniej z gospodarstwa. Utworzymy Narodowy Program Wsparcia Sprzedaży Bezpośredniej. Jego istotnym elementem będzie bon żywnościowy o wartości 250 zł dla każdego Polaka, który będzie upoważniał do zakupu dobrej, zdrowej żywności bezpośrednio u rolnika. Lokalna sprzedaż bezpośrednia nie będzie opodatkowana. To zasili wieś kwotą ok. 10 mld zł, a te pieniądze trafią wprost do polskich rolników.

11 | PRZYWRÓCENIE MAŁEGO RUCHU GRANICZNEGO

W szukaniu dróg poprawy relacji polsko-rosyjskich należy korzystać z lepszego poznania się obywateli obu państw, korzystających między innymi z bezwizowego małego ruchu granicznego. Dlatego mały ruch graniczny z Obwodem Kaliningradzkim powinien zostać niezwłocznie przywrócony. Leży to także w interesie polskich przedsiębiorców, których klientami byli mieszkańcy obwodu.

RZECZPOSPOLITA
SAMORZĄDOWA

Samorząd

Rodzina

Młodzi

Seniorzy

Rolnicy

Przedsiębiorcy

Ekologia

Smog

Edukacja

Zdrowie

Kultura

OSP

Infrastruktura

Finanse

DOŁĄCZ DO NAS!