X. ZDROWIE

Zdrowie i ludzkie życie jest najwyższą wartością. Obowiązkiem państwa jest dbanie o nie. Każdy obywatel powinien mieć dostęp do opieki lekarskiej na jak najwyższym poziomie. To jedna strona medalu. Drugą są pracownicy służby zdrowia. Oni dbają o naszą opiekę. Państwo powinno zapewnić im jak największy komfort pracy. Polscy lekarze i personel medyczny już dziś należy do najwybitniejszego grona eksperckiego na świecie. Stwórzmy system łączący satysfakcję pacjentów z usług i pracowników z warunków swojej służby.

1 | DARMOWA OPIEKA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI

Próchnicę ma 85 proc. polskich dwunastolatków. Jest to jeden z najwyższych wskaźników w Europie. Tym groźniejszy dla młodych Polaków, że próchnica prowadzi również do innych chorób. Bez regularnych przeglądów stomatologicznych, współpracy dentysty z pediatrą, edukacji i – kluczowe – bezpłatnej opieki stomatologicznej nie pokonamy tego problemu. Dlatego ludowcy wprowadzą darmowego dentystę dla wszystkich dzieci do 18. roku życia. Pozwoli to wykształcić nawyk dbania o zęby, odciąży finansowo rodziców oraz pomoże w wyrównywaniu szans mieszkańców mniejszych miejscowości.

2 | SZPITALE WOJEWÓDZKIE W JEDNYM RĘKU

Organem założycielskim wszystkich szpitali w każdym z województw powinien być minister zdrowia. Samorządy miałyby możliwość przejmowania prowadzenia szpitali jako zadania powierzonego w drodze porozumienia. Minister zdrowia nie mógłby odmówić przekazania szpitala samorządowi. Wraz z przekazaniem zadania minister zdrowia byłby zobowiązany do zapewnienia środków niezbędnych do utrzymania obiektów szpitalnych i ich wyposażenia w sprzęt medyczny. Środki NFZ powinny być przeznaczone wyłącznie na finansowanie świadczeń zdrowotnych. Taki system zapobiegałby przerzucaniu na samorządy i dyrekcje szpitali skutków decyzji finansowych podejmowanych na poziomie rządowym.

3 | OPIEKA FARMACEUTYCZNA

Farmaceuci od zawsze służyli poradą w zakresie leków i podstawowej opieki zdrowotnej. Pozwala im na to gruntowna wiedza zdobyta podczas wymagających studiów. W ostatnich latach etos tego zawodu jednak podupadł. Zawód farmaceuty coraz bardziej ograniczał się do roli pracownika apteki. Zmieńmy to. Dzięki większemu zaangażowaniu w system opieki nad pacjentem uda nam się odciążyć lekarzy i zmniejszyć kolejki przed gabinetami. Nie ucierpi przy tym jakość świadczonych usług i bezpieczeństwo pacjentów.

4 | ROZWÓJ TURYSTYKI ZDROWOTNEJ

Wiedza i profesjonalizm polskich lekarzy oraz placówek medycznych są cenione na całym świecie. Polska w szybkim tempie staje się ważnym ośrodkiem dla światowej turystyki medycznej. Może być jeszcze lepiej! Mamy realną szansę objęcia pozycji lidera „turystyki zdrowotnej” wśród państw Europy Środkowej. Na naszą korzyść wpływają konkurencyjność i wysoki poziom usług. Ułatwmy jednostkom wykorzystanie tego potencjału.

5 | 9% PKB NA ZDROWIE

Dla zapewnienia lepszej jakości usług i rozwoju służby zdrowia w Polsce potrzebne są większe środki. Kroplówkę z niezbędnymi pieniędzmi powinno zapewniać państwo. Proponujemy stopniowe zwiększanie nakładów na system ochrony zdrowia – z obecnego poziomu 6,5% PKB do 9% w 2020 r. Pieniądze powinny pochodzić z przesunięcia środków ze składki rentowej, tak aby obciążenia podatników z tytułu składki zdrowotnej nie wzrosły.

6 | GWARANCJA DARMOWEGO LECZENIA

Państwo musi wziąć odpowiedzialność za służbę zdrowia. Zapewnienie równego dostępu obywatelom do świadczeń opieki zdrowotnej to nie tylko gwarancja zawarta w Konstytucji, ale i moralny obowiązek władzy zwierzchniej. Nie można dopuścić do dzielenia pacjentów na lepszych i gorszych. Leczenie powinno być gwarantowane dla każdego obywatela bez względu na zasobność portfela czy status społeczny.

7 | ZWIĘKSZENIE LICZBY LEKARZY I PIELĘGNIAREK

Polska pozostaje na szarym końcu pod względem liczby lekarzy w Europie. Według danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju na 1000 mieszkańców przypada u nas zaledwie 2,2 lekarza. To zdecydowanie za mało. Nie lepiej kształtuje się sytuacja z pielęgniarkami. Musimy stworzyć takie warunki pracy w służbie zdrowia, by pracownicy nie musieli wyjeżdżać za granicę. Ważnym elementem tych zmian jest reforma w kształceniu przyszłych lekarzy i pielęgniarek.

8 | PODWYŻKA PŁAC LEKARZY I PIELĘGNIAREK

Polscy lekarze i pielęgniarki są cenieni na całym świecie za swoją wiedzę i poświęcenie. Niestety zamiast pracować w ojczyźnie często zmuszeni są do emigracji zarobkowej. Zbyt niskie uposażenie to najczęstszy powód opuszczania kraju przez przedstawicieli zawodów medycznych. Zmienimy to. Podnieśmy zarobki lekarzy i pielęgniarek. Płaca pielęgniarek powinna być powiązana z zarobkami lekarzy – minimum 60% ich pensji.

9 | ROZWÓJ GERIATRII

Osoby starsze przez całe życie pracowały na spokojną jesień życia. Zatroszczmy się o seniorów i zadbajmy o jak najlepszą opiekę ich zdrowia. W tym celu muszą zostać stworzone warunki do zwiększenia różnorodności form opieki i ich upowszechniania: domy dziennego pobytu, wykorzystanie zdobyczy technologicznych w postaci teleopieki i telemedycyny, zorganizowana pomoc sąsiedzka i wolontariat, programy profilaktyczne z zakresu zdrowego trybu życia, sieć profesjonalnych firm do realizacji usług opieki domowej.

10 | WZMOCNIENIE ROLI SAMORZĄDÓW

Nikt lepiej nie zna potrzeb małych ojczyzn i jej mieszkańców niż samorząd. To tutaj władza jest najbliżej mieszkańców i ich problemów. Nie inaczej jest ze służbą zdrowia. Zwiększmy rolę samorządów w kształtowaniu i koordynacji regionalnej polityki zdrowotnej. Wykorzystajmy w tym celu doświadczenie i wiedzę samorządowców. Jednocześnie wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec przerzucaniu kosztów finansowania służby zdrowia na samorząd!

RZECZPOSPOLITA
SAMORZĄDOWA

Samorząd

Rodzina

Młodzi

Seniorzy

Rolnicy

Przedsiębiorcy

Ekologia

Smog

Edukacja

Zdrowie

Kultura

OSP

Infrastruktura

Finanse

DOŁĄCZ DO NAS!