Zdrowie

Zdrowie i ludzkie życie jest najwyższą wartością. Obowiązkiem państwa jest dbanie o nie. Stwórzmy system łączący satysfakcję pacjentów z usług i pracowników z warunków swojej służby.

Darmowy stomatolog dla dzieci

Wprowadzimy darmowego dentystę dla wszystkich dzieci do 18. roku życia. Pozwoli to wykształcić nawyk dbania o zęby, odciąży finansowo rodziców oraz pomoże w wyrównywaniu szans mieszkańców mniejszych miejscowości.

Szpitale wojewódzkie w jednym ręku

Organem założycielskim szpitali w województwach powinien być minister zdrowia. Samorządy miałyby możliwość przejmowania prowadzenia szpitali jako zadania powierzonego w drodze porozumienia. Wraz z nim minister zdrowia byłby zobowiązany do zapewnienia środków niezbędnych do pracy obiektów szpitalnych.

Szersza opieka farmaceutyczna

Zawód farmaceuty coraz bardziej ogranicza się do roli pracownika apteki. Zmieńmy to! Dzięki większemu zaangażowaniu w system opieki nad pacjentem uda nam się odciążyć lekarzy i zmniejszyć kolejki przed gabinetami.

Rozwój turystyki zdrowotnej

Mamy realną szansę objęcia pozycji lidera „turystyki zdrowotnej” wśród państw Europy Środkowej. Na naszą korzyść wpływają konkurencyjność i wysoki poziom usług. Ułatwmy jednostkom wykorzystanie tego potencjału.

9% PKB na służbę zdrowia

Proponujemy stopniowe zwiększanie nakładów na system ochrony zdrowia – z obecnego poziomu 6,5% PKB do 9%. Pieniądze powinny pochodzić z przesunięcia środków ze składki rentowej, tak aby obciążenia podatników z tytułu składki zdrowotnej nie wzrosły.

Gwarancja darmowego leczenia

Zapewnienie równego dostępu obywatelom do świadczeń opieki zdrowotnej to nie tylko gwarancja zawarta w Konstytucji, ale i moralny obowiązek władzy zwierzchniej. Nie można dopuścić do dzielenia pacjentów na lepszych i gorszych.

Zwiększenie liczby lekarzy i pielęgniarek

Musimy stworzyć takie warunki pracy w służbie zdrowia, by pracownicy nie musieli wyjeżdżać za granicę. Ważnym elementem tych zmian jest reforma w kształceniu przyszłych lekarzy i pielęgniarek.

Podwyżka płac lekarzy i pielęgniarek

Zbyt niskie uposażenie to najczęstszy powód opuszczania kraju przez przedstawicieli zawodów medycznych. Zmienimy to. Podnieśmy zarobki lekarzy i pielęgniarek. Płaca pielęgniarek powinna być powiązana z zarobkami lekarzy – minimum 60% ich pensji.

Rozwój geriatrii

Stwórzmy warunki do lepszej opieki nad seniorami: domy dziennego pobytu, rozwój teleopieki i telemedycyny, zorganizowana pomoc sąsiedzka i wolontariat, programy profilaktyczne z zakresu zdrowego trybu życia, sieć profesjonalnych firm do realizacji usług opieki domowej.

Wzmocnienie roli samorządów

Zwiększmy rolę samorządów w kształtowaniu i koordynacji regionalnej polityki zdrowotnej. Wykorzystamy w tym celu doświadczenie i wiedzę samorządowców. Sprzeciwiamy się przerzucaniu kosztów finansowania służby zdrowia na samorząd!

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Piękna 3A, 00-539 Warszawa
 biuronkw@psl.org.pl
 22 620 60 20
22 654 35 83

KLUB PARLAMENTARNY PSL

Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
kp-psl@kluby.sejm.pl
22 694 23 21
22 694 23 21