Lockdown. PSL przedstawił postulaty przedsiębiorców