Skip to main content

Wcześniej rządzący nie dostrzegali pogarszających się warunków ekonomicznych prowadzenia działalności rolniczej. Za zapowiedziami i obietnicami nie szły konkretne rozwiązania bądź pojawiały się one z dużym opóźnieniem. Stąd polscy rolnicy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. Osiem poprzednich lat zaniedbań w rolnictwie zrobiło swoje, ale ostatnie sto dni wytężonej pracy i zaangażowania przynoszą pierwsze efekty – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski.

 

W czasie pierwszych 100 dni działania Kierownictwa Resortu dotyczyły spraw bieżących, związanych z protestami rolników, a także sytuacji spowodowanej zaniechaniami i zaniedbaniami poprzedników.

Dialog z rolnikami

Minister Czesław Siekierski zwrócił uwagę, że 100 dni to czas, gdy odbyło się wiele spotkań i rozmów z rolnikami, zarówno na przejściach granicznych, na protestach, jak i w resorcie. Szef resortu rolnictwa podkreślił, że dwa razy odbyły się rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem, przypomniał też o rozmowach w Jasionce. Minister wskazał, że resort rolnictwa doprowadził do rządowego podejścia do kwestii rolnych, gdyż wiele spraw znajduje się w kompetencjach różnych resortów. Odbyło się też wiele rozmów na forum unijnym, ponieważ wiele spraw należy do kompetencji Komisji Europejskiej.

– Rozmowy były i są bardzo trudne, gdyż sytuacja jest wyjątkowa – zaznaczył minister Siekierski.

– Ważna jest pomoc, którą otrzymaliśmy od premiera Donalda Tuska. To on na najwyższych szczeblach Unii Europejskiej doprowadził do zmian, dzięki którym Zielony Ład został ograniczony do oczekiwań rolników – podkreślił szef resortu rolnictwa.

Rozmowy z Ukrainą

Szef resortu rolnictwa poinformował, że cały czas prowadzone są rozmowy ze stroną ukraińską, w formule zarówno politycznej, jak i technicznej. Są to bardzo trudne rozmowy, gdyż strona ukraińska chce utrzymać dotychczasowe warunki dostępu do unijnego rynku.

– Jeszcze dziś będziemy rozmawiać ze stroną ukraińską w bardzo rozszerzonej formule, aby przygotować wkład do jutrzejszych polsko-ukraińskich rozmów rządowych w Warszawie, które zapowiadał wcześniej premier Donald Tusk – zapowiedział minister Czesław Siekierski.

Pozostałe zagadnienia

Poszczególne zagadnienia przedstawiali pozostali członkowie Kierownictwa Resortu, zgodnie z obszarami, za które odpowiadają.

Przyspieszenie wypłat i rozważne wydatkowanie środków

Sekretarz stanu Stefan Krajewski zwrócił uwagę, że zostały już usprawnione systemy informatyczne w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dzięki czemu ruszyły wpłaty środków dla rolników.

Wiceminister przypomniał, że choć rolnictwo w Polsce odpowiada za 2,2 proc. PKB, to ma istotne znaczenie gospodarcze i dlatego istotne jest, w jakim kierunku będzie zmierzało oraz jak rozważnie będą wydatkowane na nie środki.

Zmiany w KPO i rozwój rolnictwa 4.0

Podsekretarz stanu Adam Nowak zwrócił uwagę na zmiany w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Podkreślił, że dzięki nim w pełni zostaną zrealizowane wnioski złożone przez rolników na budowę silosów. Ponadto termin realizacji został wydłużony do końca czerwca 2025 r.

Wiceminister poinformował ponadto, że dzięki wprowadzonym zmianom zwiększą się do 1 mld złotych środki wspierające rozwój rolnictwa 4.0.

Polscy rolnicy zabezpieczają bezpieczeństwo żywnościowe, a to polska racja stanu. Dlatego w sprawach tak istotnych jak interes polskiego rolnictwa potrzebna jest mądrość działania i wspólne wyjście poza polityczne interesy i podziały.