NACZELNY KOMITET WYKONAWCZY

WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ
PREZES PSL

Poseł na Sejm RP. Były minister pracy i polityki społecznej, radny Krakowa. Wychowany w tradycji Ruchu Ludowego. Współtworzył młodzieżówkę PSL – Forum Młodych Ludowców. Ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Także tam obronił doktorat. Działa w Stowarzyszeniu Wolontariatu św. Eliasza, prowadzonego przy krakowskim klasztorze Ojców Karmelitów na Piasku.

    

 

URSZULA PASŁAWSKA
WICEPREZES PSL

Poseł i samorządowiec.  Od 2015 posłanka na Sejm VII i VIII kadencji. Wcześniej m.in. wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego (2006-2012) oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa (2012-2015). Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studia podyplomowe na kierunku Integracja Europejska i Współpraca Transgraniczna na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

    

 

KRZYSZTOF HETMAN
WICEPREZES PSL

Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie. Europoseł, zasiada w Komisji ds. Rozwoju Regionalnego oraz Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych. Były Marszałek Województwa Lubelskiego i podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Absolwent Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

   

 

ADAM JARUBAS
WICEPREZES PSL

Samorządowiec, od 2006 Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. W PSL od 1992 roku. Od 1994 roku związany ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej. Pracę zawodową rozpoczął jako asystent sejmowy posła Tadeusza Madzi. W latach 2002–2004 pracował jako wicedyrektor oddziału regionalnego KRUS. W 2002 został radnym powiatu buskiego. Od 2004 do 2006 był wicedyrektorem Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach.

    

 

DARIUSZ KLIMCZAK
WICEPREZES PSL

Samorządowiec, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego i prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Łodzi. W PSL i FML od 2002 roku. Był m.in. rzecznikiem prasowym zarządu wojewódzkiego PSL oraz asystentem eurodeputowanego Czesława Siekierskiego. Zaangażowany w działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniewicach. Absolwent historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył studia doktoranckie z politologii na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.

    

 

ADAM STRUZIK
WICEPREZES PSL

Samorządowiec, lekarz, prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL na Mazowszu. Senator II, III i IV kadencji, Marszałek Senatu III kadencji. Od 2001 Marszałek Województwa Mazowieckiego. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Specjalizował się w zakresie chorób wewnętrznych. Ukończył także studia podyplomowe w dziedzinie organizacji i ekonomiki ochrony zdrowia oraz podyplomowe studia menedżerskie z zakresu administracji publicznej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

  

 

ANDRZEJ GRZYB
SEKRETARZ PSL

Poseł na Sejm RP i do Parlamentu Europejskiego. Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Wielkopolsce. W Sejmie V kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz członkiem Komisji Spraw Zagranicznych. Zasiadał w Parlamentarnym Zespole Strażaków, należy do Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Ostrzeszowie. Dwukrotnie wybrany do Parlamentu Europejskiego z okręgu poznańskiego (2009, 2014). Ukończył studia na Akademii Rolniczej i w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

    

 

PIOTR ZGORZELSKI
SEKRETARZ PSL

Samorządowiec i nauczyciel. W latach 2010-11 starosta płocki. Poseł na Sejm VII i VIII kadencji. Ukończył historię na Uniwersytecie Łódzkim, ekonomię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, studia z zakresu integracji europejskiej w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, a także studia menedżerskie na Uniwersytecie Warszawskim.

    

 

STANISŁAW RAKOCZY
SKARBNIK PSL

Samorządowiec. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku (1994-1998) i starosta powiatu kluczborskiego (1999-2006). Poseł na Sejm RP (2007-2011), a następnie podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (2011-2015). W 2015 roku odznaczony Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Ukończył studia na Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz podyplomowe studia w zakresie kierowania i zarządzania w administracji rządowej i samorządowej.

  

HONOROWY PREZES

JÓZEF ZYCH

Prawnik, członek Trybunału Stanu. Poseł 8 kadencji, były Marszałek Sejmu. W 2015 roku prezydent Bronisław Komorowski powierzył mu wykonywanie obowiązków Marszałka Seniora Sejmu VII kadencji. W Ruchu Ludowym od 1975 roku, był m.in. przewodniczącym Rady Naczelnej. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym uzyskał także stopień doktora nauk prawnych.

CZŁONKOWIE NKW

Gustaw Marek Brzezin
Stanisław Dąbrowa
Jolanta Fedak
Paweł Gancarz
Mieczysław Kasprzak
Wojciech Kozak
Stefan Krajewski
Janusz Maćkowiak
Jarosław Rzepa
Czesław Siekierski
Zbigniew Sosnowski
Krzysztof Trawicki

POSŁOWIE

EUROPOSŁOWIE

PREZYDIUM RADY NACZELNEJ

JAROSŁAW KALINOWSKI
PRZEWODNICZĄCY

Europoseł, mandat do Parlamentu Europejskiego zdobył dwukrotnie w 2009 i 2014 roku. Pracuje w Komisji Rolnictwa. Od 1981 roku działał w Związku Młodzieży Wiejskiej, od 1989 roku także w PSL. Był m.in. prezesem i sekretarzem Stronnictwa, a także przewodniczącym Klubu Parlamentarnego. Poseł 5 kadencji, dwukrotnie wicemarszałek Sejmu. Były wicepremier i minister rolnictwa. Rolnik, właściciel 32 hektarowego gospodarstwa. Dwukrotnie kandydował na stanowisko prezydenta z PSL (2000, 2005).

  

 

MAREK SAWICKI
WICEPRZEWODNICZĄCY

Poseł na Sejm II,III, IV, V, VI i VIII kadencji. Przewodniczący Komisji Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Minister rolnictwa i rozwoju wsi w rządzie Donalda Tuska i Ewy Kopacz. Ukończył studia podyplomowe w zakresie wspólnotowego prawa rolnego w Instytucie Prawa Rolnego Polskiej Akademii Nauk. Jest członkiem Związku Ochotniczych Straż Pożarnych. Posiada i prowadzi gospodarstwo rolne.

 

DARIUSZ SUSZYŃSKI
SEKRETARZ

Społecznik, rolnik i urzędnik. Prezes Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej. Były Przewodniczący Samorządu Studenckiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w Parlamencie Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Ukończył Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie na kierunku Rolnictwo oraz  Szkolenie Rezerw  w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Czynny zawodnik LZS Graf Chodywańce oraz strażak w OSP Chodywańce.

 

RADOSŁAW SZATKOWSKI
WICEPRZEWODNICZĄCY

 

TOMASZ PILAWKA
WICEPRZEWODNICZĄCY

 

JANINA EWA ORZEŁOWSKA
SEKRETARZ

KRAJOWY RZECZNIK DYSCYPLINY

ALEKSANDER BENTKOWSKI

Polityk i adwokat. Poseł na Sejm I, II i III kadencji Sejmu. Przewodniczący komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Minister sprawiedliwości w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Senator VI kadencji. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim po czym odbył aplikacje sądową i adwokacką. Honorowy prezes klubu piłkarskiego Resovia. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

RADA NACZELNA

Augustyniak Mirosław
Bagieński Artur
Baranowski Krzysztof
Bejda Paweł
Benedykciński Grzegorz
Bentkowski Aleksander
Borkowski Krzysztof Wawrzyniec
Boski Grzegorz
Brzezin Gustaw Marek
Brzózka Stanisław
Butra Andrzej
Cubała Stanisław
Dąbrowa Stanisław
Deptuła Michał
Dereszewski Wojciech
Dobrosz Janusz
Fedak Jolanta
Gabryjączyk Cezary
Gancarz Paweł
Gaweł Marcin
Gnosowski Stanisław
Gos Marek
Gospodarczyk Tadeusz
Grabarek Zbigniew
Grabowski Krzysztof
Grochowski Wojciech
Gross Andrzej
Grzeszczak Eugeniusz
Grzyb Andrzej
Harężlak Andrzej
Herold-Wąs Lucyna
Hetman Krzysztof
Horyń Marcin
Jankowiak Wojciech
Janowski Mikołaj
Jarubas Adam
Jarubas Krystian
Jastrzębski Stanisław
Kaczmarek Jarosław
Kaczmarek Jerzy
Kaczmarek Edmund
Kalinowski Jarosław
Karasek Bronisław
Kasprzak Mieczysław
Kędziora Dawid
Kierzkowska Ewa
Klęczar Krzysztof
Klimczak Dariusz
Kłopotek Eugeniusz
Koncewicz Dorota
Kos Marek
Kosiniak-Kamysz Andrzej
Kosiniak-Kamysz Władysław
Kosiński Krzysztof
Kotowski Kazimierz
Kozak Wojciech
Krajczy Norbert
Krajewski Stefan
Król Radosław
Krzyśków Adam
Kuropatwa Józef
Kurzawa Dariusz
Kustosz Olgierd
Kwiatkowski Tadeusz
Leszczyński Jerzy
Łabędzki Marcin
Łopata Jan
Maćkowiak Janusz
Maliszewski Mirosław
Mazur Marek
Mes Ewa
Mićko Ryszard
Modrzejewski Michał
Motyka Miłosz
Nalewajk Tadeusz
Niezgoda Marceli
Nowak Adam
Okrajek Włodzimierz
Orliński Mirosław Adam
Orzełowska Janina Ewa
Owsiak Leopold
Pasławska Urszula
Paszyk Krzysztof
Pawlak Waldemar
Pawlak Mirosław
Pikula Paweł
Pilawka Tomasz
Pilot Andrzej
Rakoczy Stanisław
Rygiel Wiesław
Rzepa Jarosław
Samborski Tadeusz
Sawicki Marek
Siekierski Czesław
Skotnicki Michał
Skowron Zbigniew
Sławecki Tadeusz
Smela Krzysztof
Smolarz Henryk
Sobieraj Dariusz
Soboń Bogdan
Sosnowski Zbigniew
Sosnowski Sławomir
Starownik Marian
Stępień Andrzej
Struzik Adam
Suszyński Dariusz
Szatkowski Radosław
Szczepańczyk Józef
Szemla Mirosław
Tomczyszyn Stanisław
Tokarska Genowefa
Trawicki Krzysztof
Węgrzyn Ludwik
Włodarczyk Bogusław
Zadworny Zdzisław
Zakrzewska Edyta
Zalewski Józef
Zalewski Jan
Zgorzelski Piotr
Ziejewski Zbigniew
Zielonka Wojciech
Zysnarski Radosław
Żołądek Piotr

MŁODZI LUDOWCY Z #NOWEPSL

ŁUKASZ KRZYSZTOFIK
24 lata, Kraków

ADRIAN ZALEŚNY
23 lata, Poręba Spytkowska

JULIA SOKALSKA
25 lat, Koszalin

MIŁOSZ MOTYKA
25 lata, Tokarnia

DARIUSZ CIEŚLAK
28 lat, Lichawa

PAWEŁ GRATKA
32 lata, Celiny

WEŹ SPRAWY W SWOJE RĘCE!

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Piękna 3A, 00-539 Warszawa
 biuronkw@psl.org.pl
 22 620 60 20
22 654 35 83

KLUB PARLAMENTARNY PSL

Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
kp-psl@kluby.sejm.pl
22 694 23 21
22 694 23 21

NASI PRZYJACIELE: