Skip to main content

POLITYKA PRYWATNOŚCI

JAK PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Podczas zapisu do Newslettera, w formularzu kontaktowym, prosimy o podanie pewnych danych osobowych (np. imienia i nazwiska, adresu e-mail). Te informacje są nam potrzebne do realizacji celu informacyjnego na który uzyskujemy zgodę od użytkownika serwisu. Zakładamy, że wszystkie podawane nam informacje są rzetelne i prawdziwe.

Można skontaktować się z naszym biurem w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat przetwarzania przez nas danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Polskie Stronnictwo Ludowe z siedzibą 00-539 Warszawa, ul. Piękna 3A, tel.: 22 620 60 20, e-mail: biuronkw@psl.org.pl

Przy wpłacaniu składek lub darowizn możemy zapisywać dane dotyczące transakcji oraz zgody na dokonywanie kolejnych płatności. Informacje te są zapisywane w zaszyfrowanej postaci w systemie strony trzeciej (operatora płatności). Starannie dobieramy naszych dostawców usług płatniczych i dbamy o to, aby spełniali oni wymagania w zakresie bezpiecznego i niezawodnego przetwarzania informacji, obowiązujące w tej branży. Przetwarzając informacje dotyczące płatności, przestrzegamy obowiązujących przepisów oraz warunków określonych i monitorowanych przez dostawców usług płatniczych.

BEZPIECZEŃSTWO

Z podawaniem danych osobowych osobiście, telefonicznie, przez Internet lub za pomocą innych rozwiązań technicznych wiąże się zawsze pewne ryzyko, a żaden system czy technologia nie zapewniają całkowitego bezpieczeństwa, ani odporności na manipulacje lub działania hakerów. Polskie Stronnictwo Ludowe stosuje odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiegać nieupoważnionemu dostępowi i niewłaściwemu wykorzystywaniu danych osobowych. Na przykład, gromadząc dane osobowe, korzystamy z szyfrowania i zapory sieciowej. Jeśli witryna obsługuje transakcje online, są stosowane standardowe w branży środki bezpieczeństwa w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa tych transakcji. Stosujemy uwierzytelnianie SSL, aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenie danych przelewu składek lub darowizn, jak również innych danych osobowych, które są przekazywane w ramach procesu zapłaty, przed przechwyceniem przez osoby trzecie.

Polskie Stronnictwo Ludowe nigdy nie ujawnia danych osobowych bez odrębnej zgody, chyba że jest to konieczne do realizacji zlecenia (np. zapłaty, czy wysyłki newslettera). Informacje mogą jednak zostać ujawnione, jeżeli będzie to wymagane ze względu na przepisy obowiązujące partie polityczne, nakaz sądowy, rozporządzenie lub żądanie władz.

Dla celów statystycznych Polskie Stronnictwo Ludowe może dostarczać stronom trzecim zebrane i poddane anonimizacji dane statystyczne. Takie dane statystyczne nie zawierają identyfikowalnych danych osobowych.

PRZECHOWYWANIE I PRAWIDŁOWOŚĆ DANYCH

Chcemy utrzymywać aktualność bazy danych i regularnie usuwamy nieaktualne i niepotrzebne dane osobowe. Informacje przechowujemy tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane lub zgodnie z wymaganiami prawa. Więcej informacji na temat okresów przechowywania informacji możesz znaleźć w punktach poświęconych określonym usługom.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych. Masz prawo wiedzieć, jakie informacje dotyczące Ciebie zostały zebrane, do jakich celów są one wykorzystywane oraz jakim podmiotom – jeśli w ogóle – zostały ujawnione. Aby zweryfikować dane w celu realizacji Twojego zapytania, być może będziemy musieli poprosić o dodatkowe informacje.

Masz zawsze prawo odmowy wyrażenia zgody na przesyłanie Newslettera. Aby nie otrzymywać wiadomości e-mail, postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi „anulowania subskrypcji”, które podajemy w każdej wiadomości e-mail.

Masz prawo do poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych wysyłając mailem na adres biuronkw@psl.org.pl stosowne zlecenie do naszego Biura.

Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych. Możliwe, że po wyrażeniu sprzeciwu wobec przetwarzania informacji, jeszcze przez jakiś czas zachowamy dane, gdy ocena podstawy prawnej do przetwarzania Twoich informacji nie została jeszcze zakończona.

Masz również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych w każdym przypadku, w którym poprosiliśmy Cię o wyrażenie zgody. Należy pamiętać, że w przypadku niektórych usług cofnięcie zgody uniemożliwia nam dalsze oferowanie usługi (np. wysyłanie Newslettera).

Jeśli podejrzewasz niewłaściwe wykorzystywanie Twoich danych, możesz złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI COOKIE

W naszym serwisie internetowym używamy plików cookie. Więcej informacji na ich temat można znaleźć w naszych zasadach stosowania plików cookie.

DZIENNIK BŁĘDÓW

W celu zapewnienia najlepszej możliwej obsługi w przypadku wystąpienia problemu przechowujemy dane o błędach w naszych urządzeniach („dziennik błędów”). Dane z dziennika błędów są przechowywane przez maksymalnie dwa miesiące, aby mieć pewność, że będą dostępne dla nas, jeśli skontaktujesz się z naszym Biurem z powodu błędu lub problemu.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Informacje zapisywane w formularzach kontaktowych są przekazywane do systemu obsługi Newslettera, z którego korzysta Polskie Stronnictwo Ludowe. Ten system jest dostępny dla autoryzowanych pracowników Biura. Dane zapisywane w tym systemie są przechowywane na serwerach dostawcy usług, które znajdują się na terytorium UE. Dane przechowywane są do czasu wycofania przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie.

Warszawa, 24 maja 2018 r.

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Piękna 3A, 00-539 Warszawa
biuronkw@psl.org.pl
22 620 60 20
22 654 35 83

KLUB PARLAMENTARNY PSL

Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
kp-psl@kluby.sejm.pl
22 694 23 21
22 694 23 21