Skip to main content

Identyfikacja wizualna

Przygotowaliśmy dla Państwa materiały identyfikacji wizualnej w formatach jpg, png, pdf, eps, ai oraz cdr. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt.

Materiały programowe

Przedstawiamy Państwu nasze materiały programowe. Życzymy miłej lektury.

MEDAL IM. WINCENTEGO WITOSA

Najwyższe wyróżnienie Polskiego Stronnictwa Ludowego przyznawane za szczególne zasługi dla Ruchu Ludowego, polskiej wsi i rolnictwa. Mogą go otrzymać działacze Stronnictwa, Związku Młodzieży Wiejskiej oraz towarzystw związanych z ludowcami. Przyznany jest także zbiorowo organizacjom społecznym, instytucjom i zakładom pracy.

  Pobierz wniosek        Pobierz regulamin

MEDAL IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA

Wyróżnienie nadawane przez Naczelny Komitet Wykonawczy PSL. Przyznawane za długoletnią aktywność w organizacjach politycznych i społecznych Ruchu Ludowego oraz działania upamiętniające postać i dorobek Stanisława Mikołajczyka.

  Pobierz wniosek        Pobierz regulamin

ODZNACZENIE ZŁOTA KONICZYNKA

Przyznawane przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego za szczególne osiągnięcia w działalności politycznej, pracy zawodowej i społecznej, samorządowej oraz kulturowo-oświatowej dla Ruchu Ludowego, wsi i rolnictwa. Mogą go otrzymać działacze PSL oraz organizacje współpracujące z ludowcami.

  Pobierz wniosek        Pobierz regulamin

AKTYWNY LUDOWIEC

Poniżej do pobrania Uchwała 65/2021 NKW PSL oraz  formularz będący załącznikiem do niej. Wypełnione formularze należy przesłać za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Polskie Stronnictwo Ludowe  ul. Piękna 3A , 00-539 Warszawa lub skan podpisanego formularza na adres e-mailowy: aktywnyludowiec@psl.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2021 r.
Informacja o przyjęciu zgłoszeń będzie przekazywana na wskazany w formularzu adres email.
Pytania dotyczące wniosków proszę kierować pocztą elektroniczną na adres: aktywnyludowiec@psl.org.pl

  Pobierz formularz        Pobierz uchwałę

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Piękna 3A, 00-539 Warszawa
biuronkw@psl.org.pl
22 620 60 20
22 654 35 83

KLUB PARLAMENTARNY PSL

Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
kp-psl@kluby.sejm.pl
22 694 23 21
22 694 23 21