Skip to main content

Bohaterstwo polskiej wsi zostało należycie upamiętnione. Prezydent podpisał ustawę PSL dotyczącą ustanowienia 12 lipca Dniem Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.


Starania PSL zakończyły się sukcesem. Kalendarz polskich świąt wzbogaci się o jeszcze jedną datę. 12 lipca będziemy wspominali bohaterską postawę mieszkańców polskiej wsi.

Data 12 lipca została wybrana nieprzypadkowo. To wtedy właśnie nastąpiła tragiczna pacyfikacja Michniowa w 1943 r. Polska wieś została skazana przez Niemców na śmierć i zapomnienie. Połowa lipca to także apogeum mordów na Kresach Wschodnich. 74 lata temu, banderowcy zaatakowali 160 polskich osiedli, w tym 7 kościołów, mordując modlących się Polaków.

Polska wieś zawsze w najtrudniejszych momentach naszych dziejów stawała na wysokości zadania. Rolnicy udzielali pomocy wojennym uchodźcom i żołnierzom Wojska Polskiego. Pomimo ogromnego ryzyka i ofiar jakie ponosiła, ludność wiejska od zawsze odznaczała się największym bohaterstwem. Niestety, jej postawa nie była do tej pory należycie upamiętniona, a czasem wręcz zakłamywana.

– Bardzo się cieszę, że po wielu latach starań Sejm w końcu przyjął tę ustawę. To niezwykle ważne dla tych wszystkich, którzy oddali życie za ojczyznę. Dla ich rodzin i mieszkańców polskiej wsi – powiedział Jan Łopata, poseł PSL.

W uzasadnieniu do ustawy, politycy PSL podkreślili że „Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej został ustanowiony w hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej – za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego oraz z szacunkiem dla ogromu ofiar poniesionych przez mieszkańców wsi – rozstrzeliwanych, wyrzucanych z domostw, pozbawianych dobytku, wywożonych do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty”.

– Święto będzie wyrazem hołdu dla wielkiej ofiary krwi, którą poniosła polska wieś w czasie II wojny światowej. Musimy zadbać, by pamięć o tamtych bohaterach była ciągle żywa – podkreślił poseł Jan Łopata.