Skip to main content

To dzięki porozumieniu ponad podziałami politycznymi udało się uchwalić obecną konstytucję – uważają zgodnie uczestnicy zorganizowanego z inicjatywy ludowców w Sejmie spotkania 20. rocznicy uchwalenia ustawy zasadniczej.

Sobotnie spotkanie w sejmowej Sali Kolumnowej zostało zorganizowane w ramach obchodów 20. rocznicy uchwalenia konstytucji. Wzięli w nim udział m.in. posłowie i senatorowie – członkowie Zgromadzenia Narodowego, którzy 2 kwietnia 1997 roku brali udział w uchwalaniu konstytucji. Debata została przygotowana z inicjatywy PSL.

Ponadpartyjny konsensus

20 lat temu ponad podziałami parlamentarzyści przyjęli obecną Konstytucje RP. O swoich wspomnieniach i spostrzeżeniach mówili m.in. prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, marszałek Senatu III kadencji Adam Struzik, ówczesny przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Józef Zych oraz były premier Leszek Miller.

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zauważył, że tylko po przez dyskusję możemy utrzymać jedność narodową. Tę, którą przez polityczną wojnę dwóch plemion zaczynamy tracić. – Jesteśmy może z różnych klubów, byliśmy wtedy w różnych miejscach sceny politycznej, ale nic nie zwalniało was z obowiązku, że w tej różnorodności rozmowa jest nie tylko konieczna, ale jest jedynym możliwym kierunkiem dochodzenia do rozwoju Polski – wskazywał lider PSL.

Szef ludowców zwrócił się też do gości dziękując im za to że dwadzieścia lat temu potrafili wznieść się ponad partykularne interesy partyjne. – Wy ten egzamin zdaliście perfekcyjnie. Pokazaliście, że jedność w różnorodności jest możliwa – ocenił prezes PSL.

Józef Zych podkreślił, że w trakcie prac nad konstytucją podstawowym problemem była odpowiedź na ważne pytanie. Brzmiało ono: jak po okresie trudnym dla Polski, po okresie Polski Ludowej, zbudować nowe państwo demokratyczne, sprawiedliwe i akceptowane przez całe społeczeństwo?

Samorząd dzieckiem konstytucji

Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego zaznaczył, że uroczystość nie służy tylko wspomnieniom i sentymentom. To również dyskusja na temat przyszłości: zagrożeń związanych z próbami jej podważania przez obecny rząd.

Marszałek Adam Struzik przypomniał historię uchwalania ustawy zasadniczej oraz odczytał jej fragmenty. Zwrócił uwagę, że jest to najdłużej obowiązująca konstytucja w historii wolnej i demokratycznej Polski. Również w jego ocenie dyskusja nad nią była bardzo trudna. – Naprawdę jest tutaj fundament państwa, państwa demokratycznego, państwa prawa – uważa Struzik.

Profesor Irena Lipowicz zaproponowała powołanie Koła Przyjaciół Konstytucji. Powinno mieć ono swój zespół parlamentarny. – Samorząd jest dzieckiem tej konstytucji, wiec dziś należy go bronić. Samorząd to wielki dorobek 27 lat Polski – zauważyła profesor Lipowicz.

Obecna konstytucja została uchwalona 2 kwietnia 1997 r. 25 maja odbyło się referendum konstytucyjne, w którym za nową ustawą zasadniczą było 52,71 proc. głosujących, 45,89 proc. było przeciw. Frekwencja wyniosła 42,86 proc. 16 lipca konstytucję podpisał prezydent Aleksander Kwaśniewski. Konstytucja weszła w życie 17 października 1997 r.