Skip to main content

NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” domaga się od ministra Jurgiela podjęcia pilnych działań w związku ze stratami hodowców poniesionymi przez rozprzestrzenianie się choroby ASF. Do tej pory potwierdzono już 40 ognisk wirusa.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” to związek zawodowy rolników. Jest częścią wielkiego ruchu Solidarności. Powstał w sierpniu 1980. Zdelegalizowany w trakcie stanu wojennego ponownie powstał w 1989 roku.

W liście wystosowanym do ministra Jurgiela rolnicy indywidualni podkreślają, że walka z ASF nie może skupiać się wyłącznie na zwiększeniu wymogów sanitarnych w gospodarstwach objętych chorobą.

Zobacz również →Jurgiel do dymisji. Wniosek PSL w Sejmie

„Związek po raz kolejny podkreślił, że koszty walki z chorobą nie mogą obciążać dalej producentów trzody chlewnej, którzy i tak ponoszą znaczne i dotkliwe straty w związku z zachwianiem produkcji.” – czytamy w liście.

Dlatego NSZZ RI wysuwa trzy postulaty do ministra Jurgiela, w których domaga się:

  • przyznania rekompensat i odszkodowań producentom trzody chlewnej z tytułu poniesionych strat
  • rozważenia możliwości wprowadzenia rekompensat za czasowe zawieszenie produkcji trzody do czasu zakończenia walki z chorobą ASF
  • podjęcie przez państwo skupu przerośniętych świń z terenów objętych ASF

Przypomnijmy, że w ciągu ostatniego miesiąca wirus ASF rozprzestrzenił się o 3 km w wzdłuż granicy z Białorusią. Łącznie od początku rozprzestrzeniania się choroby potwierdzono ASF u 362 dzików i 40 ognisk wirusa u świń. Rozprzestrzenianie się choroby powoduje blokadę możliwości eksportu wieprzowiny do krajów Unii Europejskiej.

Minister Jurgiel wciąż unika odpowiedzialności za ten stan. W tym tygodniu PSL złożył do marszałka Sejmu wniosek o wotum nieufności dla ministra Jurgiela.