Skip to main content

Rząd PiS poparł na szczycie w Bratysławie kontrowersyjną umowę handlową z Kanadą. Co to oznacza dla polskiego rolnictwa i gospodarki? Jakie będą konsekwencje dla rolników, przedsiębiorców i konsumentów? Oto 5 rzeczy, które musisz wiedzieć o CETA.

1 | Zagraża polskiemu rolnictwu.

CETA zniesie cła ochronne. Spowoduje to zalew polskiego rynku przez kanadyjską i amerykańską żywność. Jest ona znacznie tańsza ze względu na niższe wymogi jakościowe. Dla polskiego rolnictwa to pewna śmierć. Upadną małe i średnie gospodarstwa rodzinne, bo zapisy umowy faworyzują rolnictwo wielkoobszarowe.

2 | Zaleje polski rynek żywnością GMO.

CETA obniży bezpieczeństwo żywności i standardy ochrony środowiska. Porozumienie dopuszcza do stosowania niebezpiecznych pestycydów i innych środków ochrony roślin, stosowanie konserwantów i hormonów.

3 | Uderzy w polskich eksporterów.

CETA zezwoli na sprzedaż żywności produkowanej przy niskich standardach ochrony środowiska i zdrowia. Polscy eksporterzy dbający o jakość nie będą w stanie konkurować z producentami o niskich kosztach produkcji.

4 | Zdusi polską gospodarkę.

CETA doprowadzi do spowolnienia gospodarczego w Polsce. Nie tylko sektor rolniczy jest zagrożony. Według analiz umowa doprowadzi do znacznego spadku płac wewnątrz Unii Europejskiej, w tym Polsce. Zagrożonych jest ponad 200 tys. miejsc pracy w całej UE.

5 | Wzmocni międzynarodowe korporacje

Na CETA zyskają głównie międzynarodowe korporacje, kosztem małych i średnich przedsiębiorców. Polskim firmom znacznie trudniej będzie konkurować z jeszcze silniejszymi niż dziś wielkimi koncernami.