Skip to main content

Polska wzmacnia sojusz na 75. jubileuszowym szczycie NATO, a wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił kluczowe zapisy deklaracji przyjętej w Waszyngtonie, które mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski i całego regionu.

Na szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego w Waszyngtonie przyjęto deklarację, która zawiera szereg istotnych punktów mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo naszego kraju.

Polska jako członek NATO odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu stabilności i bezpieczeństwa w regionie. Deklaracja ta jest dowodem na to, że NATO zobowiązuje się do dalszego rozwoju sił wysokiej gotowości, co wzmocni nasze zdolności obronne i gotowość do reagowania na nowe zagrożenia. Częstsze ćwiczenia Sojuszu z pewnością przyczynią się do lepszego odstraszania potencjalnych agresorów.

Włączenie bazy obrony przeciwrakietowej w Redzikowie do systemu Obrony NATO to kolejny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa Polski. W dokumencie podkreślono również, że ataki hybrydowe i prowokacje ze strony Rosji oraz jej sojuszników stanowią zagrożenie dla całego Sojuszu. NATO zobowiązało się przeciwdziałać tym zagrożeniom, co jest niezwykle ważne dla stabilności naszej granicy wschodniej. Inicjatywa „Tarcza Wschód” dodatkowo wzmacnia nasze zdolności obronne i zapewnia skuteczniejszą ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami ze wschodu.

Białoruś, kontynuując wsparcie dla agresji Rosji na Ukrainę, negatywnie wpływa na bezpieczeństwo NATO. W odpowiedzi, Sojusz ustanowił koordynację wsparcia wojskowego dla Ukrainy oraz przyznał wsparcie zbrojeniowe o wartości 40 mld euro. Postępy w tworzeniu JATEC w Bydgoszczy i ustanowienie Wysokiego Przedstawiciela NATO w Ukrainie dodatkowo podkreślają zaangażowanie Sojuszu w regionie.

Dzięki tym działaniom, Polska nie tylko wzmacnia swoją pozycję w NATO, ale również przyczynia się do bezpieczeństwa całego Sojuszu, co jest kluczowe dla naszej przyszłości i stabilności w regionie.

„Tarcza Wschód” stanowi dodatkowy filar naszej obronności, zapewniając, że Polska pozostaje niezdobytą twierdzą na wschodnich rubieżach NATO.

ℹ️ Czytaj również –> Tarcza Wschód. Nowoczesna forteca przyszłości chroniąca Polskę i Europę