Skip to main content

Cieszę się, że po raz kolejny możemy wesprzeć lokalne samorządy w realizacji tak ważnych dla rolników i mieszkańców wsi przedsięwzięciach – mówi Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

– Od lat wspieramy rolnictwo i dbamy o jego rozwój m.in. przez finansowanie budowy dróg dojazdowych do pól czy gospodarstw rolnych. W tym roku udało się wygospodarować w budżecie województwa dodatkowych 18 mln zł na ten cel – zapowiedział Adam Struzik (PSL), marszałek województwa mazowieckiego.

To wspaniała wiadomość dla całego Mazowsza. W sumie w całym województwie pieniądze otrzyma ponad 240 gmin. Dzięki temu uda się zrealizować nawet 277 inwestycji. W planach jest modernizacja i budowa ponad 260 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Rozwój lokalnej infrastruktury to ważny punkt w rozwoju Mazowsza. – Tylko od 2011 r. na tego typu inwestycje przeznaczyliśmy ponad 80 mln zł, dzięki czemu udało się zbudować i zmodernizować ponad 1100 km połączeń do gruntów rolnych – przypomina marszałek Adam Struzik.

Zadowoleni ze zmian są mieszkańcy terenów wiejskich, którzy zyskają dogodne połączenia do swoich domów i miejsc pracy. Nowe drogi z pewnością ucieszą również rolników, którym utwardzone grunty pozwolą bezpieczniej i szybciej rozwieźć owoce swojej pracy. Jest to ważne szczególnie teraz, w okresie żniw.