Skip to main content

Polskie Stronnictwo Ludowe wspólnie z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych przygotowało projekt ustawy, która ma na celu stworzenie pracownikom o bardzo długim stażu możliwości przejścia na emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego.

– Jest to projekt dotyczący możliwości uzyskania emerytury po 35 latach opłaconych składek dla kobiet i po 40 latach dla mężczyzn przy minimalnym wieku odpowiednio 55 i 60 lat – wyjaśnił na konferencji prasowej w Sejmie lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Projekt ustawy bazuje na wolności ubezpieczonego do dokonania wyboru, kiedy chce przejść na emeryturę. Szczególnie dla osób, które wcześnie rozpoczęły działalność zawodową.

– Jest to docenienie tych, którzy odprowadzają składki i ciężko pracują, żeby mieli prawo wyboru. Istotą tego projektu jest prawo wyboru przez pracownika, czy jest w stanie dalej pracować, czy chce skorzystać z prawa do emerytury – podkreślił lider PSL.

[tweet id=”1220325106762887168″ align=”center”]

Obecny na konferencji przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski podziękował prezesowi PSL za podjęcie inicjatywy, z którą związek występuje od kilku lat. Podkreślił też, że to odpowiedź na postulaty pracowników.

– Ten projekt rzeczywiście jest odpowiedzią na głosy płynące ze środowisk pracownic i pracowników, że 35 lat opłacania składki przez kobiety i 40 lat opłacania składki przez mężczyzn to wystarczający okres, żeby zgromadzić środki na co najmniej minimalną emeryturę, a tylko do takiej dopłaca w przypadku jej nieosiągnięcia budżet państwa – podkreślił przewodniczący OPZZ.

– Uważamy, że każdy powinien mieć prawo wyboru, czy chce dłużej pracować, bo chce mieć wyższą emeryturę, czy chociażby ze względów rodzinnych, życiowych, zdrowotnych będzie mógł odebrać niższą emeryturę i odejść wcześniej na wypracowaną emeryturę – dodał Andrzej Radzikowski.

Zdaniem wnioskodawców proponowane rozwiązanie stworzy silny bodziec do aktywności zawodowej i to aktywności rejestrowanej. Będzie miało także charakter edukacyjny, uświadamiający szczególnie osobom młodym konieczność budowania kapitału na przyszłą emeryturę od pierwszego dnia wykonywania pracy najemnej.