Klub parlamentarny Koalicja Polska PSL – Kukiz’15 złożył w Senacie projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. – To projekt odpolityczniający Radę, pozwalający na prawdziwą kontrolę społeczną nad wymiarem sprawiedliwości – powiedział wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.

– Czas na poważne propozycje w polskim wymiarze sprawiedliwości po fatalnych zamianach PiS. Prezentujemy dziś projekt zmian Koalicji Polskiej w ustawie o KRS. To projekt odpolityczniający Radę, pozwalający na większą kontrolę społeczną nad wymiarem sprawiedliwości – wyjaśnił wicemarszałek Sejmu, poseł PSL Piotr Zgorzelski.

Projekt Koalicji Polskiej wychodzi naprzeciw oczekiwanym zmianom w Krajowej Radzie Sądownictwa, służącym naprawie oraz odbudowaniu zaufania do Krajowej Rady Sądownictwa. Rozwiązania zawarte w projekcie zmierzają także do rozszerzenia w sposób zgodny z Konstytucją systemu społecznej kontroli i udziału obywateli w funkcjonowaniu KRS.

Celem projektu jest urzeczywistnienie zasad samorządności sędziowskiej poprzez wprowadzenie nowego, w pełni demokratycznego modelu wyłaniania przedstawicieli sędziów do konstytucyjnego organu stojącego na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Przyjęcie zaproponowanych przepisów zapewni również zwiększenie transparentności wyborów i udziału społeczeństwa (w tym samorządów zawodowych oraz terytorialnych), dzięki czemu wzrośnie zaufanie do Rady jako gwaranta niezależności sądów od wpływów polityków. PSL zaproponowało również, aby wszystkie piony sądownictwa miały zapewnioną reprezentację w KRS-ie.

Projekt stanowi senacką inicjatywę ustawodawczą, po to by został poddany szerokim konsultacjom społecznym – z udziałem organizacji społecznych i stowarzyszeń sędziowskich.