Skip to main content

Wiceprezes PSL Dariusz Klimczak, poseł Klubu Koalicji Polskiej oraz Michał Kobosko wiceprzewodniczący Polski 2050 Szymona Hołowni, dziś w Sejmie odnieśli się do zaproszenia wystosowanego przez Prezesa NIK.

Marian Banaś zaprosił na spotkanie przedstawicieli partii politycznych, aby omówić proponowane przez siebie zmiany w zapisach ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. Jednak jak podkreślał Dariusz Klimczak takie działanie nie jest zgodne z Konstytucją RP.

– Zgodnie z zapisami artykułu 202 Konstytucji RP NIK podlega Sejmowi, a artykuł 207 wyraźnie podkreśla, że organizacje i tryb działania NIK określa ustawa. NIK jest niezwykle ważnym, konstytucyjnym organem kontroli państwa i im trudniejsze czasy dla demokracji tym rola NIK jest ważniejsza. Za czasów prezesury Krzysztofa Kwiatkowskiego powstało wiele rzetelnych raportów, które będą podstawa do naprawy państwa. Po zmianie kierownictwa takie raporty także powstały, ale nie miejmy wątpliwości, że są one w wielu przypadkach wynikiem prywatnej wojny prezesa Banasia z jego byłymi kolegami z PiS. Apelowaliśmy o wprowadzenie do ustawy nowych uprawnień, które pozwolą na skierowanie aktu oskarżenia po wnioskach kontroli do sądu, ponieważ dziś przy prokuraturze kierowanej przez PiS wiele działań NIK traci sens – powiedział Dariusz Klimczak.

Koalicja Polska i Polska 2050 uzgodniły, że zaproszą wspólnie Prezesa NIK Mariana Banasia na połączone posiedzenie kół. Z zachowaniem zasady, że to NIK odpowiada przed Sejmem, a nie odwrotnie.