Skip to main content

Rosnące stopy procentowe, spóźniona reakcja RPP i brak realnej pomocy dla kredytobiorców to jedne z głównych zmartwień polskich rodzin. Rządzący mówili: banki muszą być w polskich rękach, by mieć na nie wpływ. To dziś domagamy się działań. Wprowadźmy zerową marżę od kredytów we wszystkich bankach. Nasz projekt to gwarancja natychmiastowego wsparcia dla kredytobiorców – mówili ludowcy.

Budżety domowe Polek i Polaków cierpią coraz bardziej z powodu rosnących stóp procentowych. Polskie Stronnictwo Ludowe przygotowało projekt ustawy, która realnie wesprze kredytobiorców.

– Polskie rodziny mają dziś ogromny problem. Rosnące stopy procentowe, spóźniona reakcja RPP i brak realnej pomocy dla kredytobiorców to jedne z głównych zmartwień Polaków. Pomóżmy im. Wprowadźmy zerową marżę od kredytów we wszystkich bankach. Będzie to dla nich realnym i natychmiastowym wsparciem – mówił prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Rządzący sami postulowali o repolonizację banków po to, aby mogli interweniować w ich działalność, kiedy będzie to niezbędne. Dziś, takim działaniem mogłaby być rezygnacja z marży od kredytów.

– Rządzący mówili: banki muszą być w polskich rękach, by mieć na nie wpływ. Dzisiaj domagamy się, żeby ten wpływ był praktyczny. Niech państwowe banki przestaną pobierać marżę od kredytów hipotecznych. Jeżeli rząd teraz nie zareaguje, to wprowadzimy takie rozwiązania ustawowo: zerowa marża we wszystkich bankach, zaczynając od banków państwowych – poinformował prezes PSL.

– Marża kredytu wynosi średnio 2%. Przy kredycie hipotecznym w wysokości 300 tys. zł, będzie to 500 zł. Te środki powinny pozostać w portfelach polskich rodzin. To jest możliwe natychmiast. Niech premier zareaguje. Przecież ma doświadczenie w tym sektorze – apelował Władysław Kosiniak-Kamysz.

Domowe budżety obciążone są również niezwalniającą inflacją, która w marcu osiągnęła rekordowe od ponad 20 lat 11%.

– Inflacja wynosi już 11%. Wszyscy odczuwamy drożyznę w sklepach. Co mają powiedzieć rodziny, które z raty 1300 zł, muszą płacić dwa razy tyle. Rządzący obiecywali słuchać ludzi. Obiecywali państwo pomocnicze. To dziś czas na realizację tych słów – stwierdziła przewodnicząca UED Elżbieta Bińczycka.

Ludowcy zwracają uwagę, że w obecnej sytuacji, aby wspomóc portfele polskich rodzin niezbędna jest interwencja rządu i wprowadzenie rozwiązań prawnych.

– Polacy oczekują dziś realnego wsparcia i namacalnych efektów działań rządzących. Zamrożenie marż bankowych to jedno. Możliwe jest również pobudzenie inwestycji przez wprowadzenie ulg budowlanych. Można połączyć te narzędzia – zauważyła posłanka PSL Urszula Nowogórska.

– Konsekwencją braku działania rządzących w sprawie rosnących rat kredytów będą dramaty polskich rodzin. W realiach drożyzny, która się nie zatrzymuje to ostatni dzwonek, by skorzystać z naszej propozycji i zacząć działań – podsumował poseł Ireneusz Raś.