Skip to main content

Posłowie klubu parlamentarnego Koalicja Polska – PSL, UED, Konserwatyści Stefan Krajewski i Krzysztof Paszyk przeprowadzili kontrolę poselską w siedzibie Krajowej Grupy Spożywczej w Toruniu. Przed kontrolą, wraz z wicemarszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniewem Sosnowskim spotkali się z mediami.

Kontrola poselska w Krajowej Grupie Spożywczej 

Krajowa Grupa Spożywcza SA została powołana w ubiegłym roku m.in. dla ochrony polskich konsumentów i polskich rolników. Niestety nie spełnia tych założeń, dodatkowo pojawiły się wątpliwości co do wydatków spółki, jej działań na rynkach skupu i wykonywania swoich zadań. Kontrola poselska jest jednym z instrumentów jakie mają prawo wykorzystać posłowie w wykonywaniu swoich obowiązków. Obecna sytuacja na rynku zbóż i owoców miękkich wręcz nakazuje zapytać, powołaną do tego spółkę skarbu państwa, czy działa w interesie polskiego rolnika i konsumenta.  Rolnicy i sadownicy skarżą się, że KGS, która powinna prowadzić m.in. skup malin, nie działa tak jak powinna

Poseł Krzysztof Paszyk: Krajowa Grupa Spożywcza to nie jest państwo w państwie, to jest instytucja, która działa w oparciu o środki publiczne i na którą łoży każdy Polak i każda Polka. Ta instytucja miała po pierwsze zadbać o stabilność rynku, tak aby naszym producentom opłacało się dostarczać na rynek cenione polskie produkty: warzywa, owoce czy zboża, które parametrami i właściwościami odpowiadają naszym preferencjom. Po drugie, zadaniem tej instytucji jest dbanie o to, aby na półkach sklepowych były dostępne produkty wytwarzane w Polsce.  Jakiś czas temu, w opinii publicznej, pojawiły się głosy mówiące o niekontrolowanym wzroście cen żywności. Dzisiaj mamy powody sądzić i obawiać się, że podstawowym dylematem będzie nie za ile kupimy chleb, jabłka, warzywa w najbliższym czasie, tylko czy w ogóle będzie możliwość zakupu w marketach, dyskoncie czy warzywniaku polskiego chleba, polskich warzyw, polskich owoców, czy wreszcie polskiego drobiu. To jest dziś interes nie tylko rolników, ale także konsumenta – dostęp do dobrej żywności w takich ilościach, w jakich jest ona niezbędna byśmy jako społeczeństwo mogli normalnie funkcjonować. To jest podstawowy interes naszego państwa i dzisiaj nasza wizyta jest podyktowana także obawami, czy pod rządami PiS ten interes jest należycie reprezentowany.

Poseł Stefan Krajewski: Pamiętamy czas, kiedy Krajowa Grupa Spożywcza była powoływana w oparciu przede wszystkim o Krajową Grupę Cukrową i kilkanaście innych podmiotów, które miały regulować rynek i nie dopuścić do nieprawidłowości na rynku. Dlatego dziś chcemy przeprowadzić interwencję poselską i zadać kilka ważnych pytań: 

– ile zboża skupiła spółka od marca 2022 r. do 15 lipca 2023 r.? Ile od polskich podmiotów, a ile od firm z kapitałem zagranicznym?

– Ile malin i owoców miękkich (również mrożonych) spółka skupiła od marca 2022 r. do 15 lipca 2023 r.? Ile od polskich podmiotów, a ile od firm z kapitałem zagranicznym?

– Ile środków przekazała spółka na wsparcie polskich rolników w 2022 r. oraz 2023 r.?

– Ile środków zostało wydanych przez spółkę na kampanie promocyjne oraz materiały promocyjne i reklamowe w 2022 roku oraz od stycznia do czerwca 2023 r.?

– Ile środków spółka przeznaczyła na finansowanie Igrzysk Europejskich w 2023 r. w tym na zakup nagród dla sportowców; 

– Czy spółka finansowała inne niż Igrzyska Europejskie inicjatywy sportowe, kulturalne, lub społeczne, a jeśli tak to jakie i ile środków przeznaczyła na to w 2022 i 2023 r.?

– Ile środków spółka wydała na kampanie informacyjne lub promocyjne w mediach i do jakich mediów trafiły te środki w 2022 i 2023 r.?

– Ile osób zatrudnia spółka?

– Jakie jest średnie wynagrodzenie miesięczne zarządu spółki (prezesa i członków zarządu)?

– Ile premii wypłaciła spółka członkom zarządu w 2022 r. oraz w 2023 r.?

Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniew Sosnowski: Województwo kujawsko pomorskie jest województwem, które ma ogromny potencjał w uprawie. Jesteśmy jednym z czołowych producentów zbóż, w tym pszenicy. To co się dzieje od około roku na rynku w Polsce przeraża nie tylko rolników, ale też władze województwa. W Sejmiku już 29 sierpnia 2022 roku podjęliśmy uchwałę w sprawie tranzytu zboża. Dlatego też wspieram jako wicemarszałek kontrolę posłów, którzy mam nadzieję doprowadzą do tego, że w końcu uzyskamy merytoryczne odpowiedzi na pytania. Nikt z nas nie jest przeciw temu by pomagać Ukrainie, ale nie może to się odbywać kosztem polskim rolników. Cena pszenicy w zeszłym roku o tej porze to około 1600 złotych, dzisiaj 900 złotych. To prowadzi do bankructwa wielu rolników 

Posłowie zapowiedzieli, że jeśli nie otrzymają odpowiedzi na zadane w czasie interwencji poselskiej pytania, bądź okaże się, że spółka nie przeprowadziła konkretnych działań i zadań do których została powołana, to będą wnioskować do prezesa Najwyższej Izby Kontroli, lub innych stosownych organów o przeprowadzenie sprawdzającej działanie spółki.  Posłowie i marszałek przypomnieli także, że od ponad roku jest gotowy projekt „Ustawy o ochronie polskiego rolnictwa”, który zawiera między innymi zapis o systemie kaucyjnym przy wwozie żywności na teren Polski z Ukrainy. Niestety ustawa pozostaje w tzw. „zamrażarce” u Marszałek Sejmu Elżbiety Witek. 

📸 ZDJĘCIA Z KONFERENCJI PRASOWEJ: