Skip to main content

Wybrano prezydium klubu poselskiego PSL. Przewodniczącym klubu został Krzysztof Paszyk, wiceprzewodniczącymi: Bożena Żelazowska, Marek Sawicki, Jacek Tomczak oraz Magdalena Sroka.

W czwartek w Sejmie zebrał się klub Polskiego Stronnictwa Ludowego – Trzecia Droga. Podczas obrad wybrano prezydium klubu poselskiego.

Z woli wszystkich członkiń i członków klubu przewodniczącym został Krzysztof Paszyk, wiceprzewodniczącymi: Bożena Żelazowska, Marek Sawicki, Jacek Tomczak oraz Magdalena Sroka. Sekretarzem klubu będzie Agnieszka Kłopotek, a rzecznikiem dyscypliny Urszula Nowogórska.

– Chciałem zapewnić państwa, że chcemy być do dyspozycji. Mamy nadzieję, że Sejm X kadencji otworzy się w pełni na przedstawicieli mediów, aby służyć informacją – powiedział poseł, Krzysztof Paszyk. – To pierwszy cel, na który dzisiaj stawiamy – podkreślił przewodniczący klubu poselskiego Polskie Stronnictwo Ludowe – Trzecia Droga.