Skip to main content

Naszym celem jest ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do istotnych informacji gospodarczych. Dzięki temu będą mogli sprawniej oceniać wiarygodność płatniczą kontrahentów oraz konsumentów nabywających ich produkty i usługi. Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, którą niedawno przyjął rząd, sprawi, że wymiana tych informacji będzie łatwiejsza i bardziej transparentna.

Poznaj historię Jurka, przedsiębiorcy, który dzięki nowym regulacjom ocalił swoją firmę przed upadkiem. Jurek miał lukratywny kontrakt, ale dzięki nowemu systemowi informacji gospodarczej odkrył, że klient ma długi. Jurek natychmiast wstrzymał współpracę, unikając problemów finansowych. Dzięki temu ochronił firmę i zyskał reputację odpowiedzialnego przedsiębiorcy.

Wyobraź sobie, że masz natychmiastowy dostęp do kluczowych informacji o swoich kontrahentach. Jak bardzo ułatwiłoby to zarządzanie Twoją firmą?

– Wymiana informacji gospodarczej między przedsiębiorcami jest niezwykle istotna. Dziś trudno sobie wyobrazić prowadzenie firmy bez dostępu do informacji o długach czy też dobrych praktykach płatniczych kontrahenta. Dzięki nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych, Twoja firma będzie lepiej chroniona – podkreślił Krzysztof Paszyk, minister rozwoju i technologii.

Dołącz do nowoczesnych przedsiębiorców, którzy stawiają na wiedzę i bezpieczeństwo. Nowelizacja ustawy to szansa na jeszcze lepsze zarządzanie firmą!

Dzięki planowanym zmianom:

Uporządkujemy procedury nadzoru nad działalnością biur informacji gospodarczej, co obniży koszty nadzoru i skróci czas procedur.
Doprecyzujemy publikację cenników usług biur, co przyczyni się do lepszej współpracy biur z klientami i organem nadzoru.
Uprościmy zasady nadzoru nad działalnością biur, co zwiększy przejrzystość i efektywność działania tych instytucji.
Rozszerzymy katalog informacji gospodarczych o adresy do doręczeń elektronicznych podmiotów niebędących konsumentami.
Wprowadzimy wymóg publikacji cenników na stronach internetowych biur oraz rejestrowania informacji o podmiotach, którym ujawniono informacje gospodarcze.
Chcemy, aby proponowane rozwiązania weszły w życie jeszcze w 2024 roku. W Polsce działają cztery biura informacji gospodarczej, obsługujące łącznie ponad 800 tys. klientów, co stanowi niemal 1/5 ogółu polskich przedsiębiorców.

Weź przykład z Jurka i zyskaj przewagę na rynku dzięki lepszemu dostępowi do informacji! Wyobraź sobie prowadzenie biznesu z pewnością, że każdy Twój kontrahent jest wiarygodny, a każda transakcja bezpieczna.