Skip to main content

Obchodami w Tarnowie z udziałem Prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza Ludowcy uczcili Święto Wojska Polskiego i 103. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Uroczystości  miały szczególny wymiar, bo odbyły się przed pomnikiem Wincentego Witosa pierwszy raz po zmazaniu hańby Sądu Brzeskiego. 

Prezes PSL w swoim przemówieniu podkreślał orzeczenie Sądu Najwyższego z 25 maja 2023 roku, w którym Wincenty Witos i inni skazani w procesie brzeskim zostali uniewinnieni. 

Władysław Kosiniak – Kamysz mówił także o sytuacji wewnętrznej w Polsce i nadchodzących wyborach parlamentarnych: 

„Pierwszy raz od ponad 90 lat będziemy świętować w pełni i czcić pamięć premiera naszej wolności. Przeszłość stanowi fundament, ale my myślimy także o przyszłości. Dlatego dzisiaj mówimy o bezpieczeństwie. Nie będzie bezpiecznej Polski, jeśli nie będzie trzech podstawowych rzeczy: wspólnoty narodowej, silnej obecności w sojuszach międzynarodowych oraz zmodernizowanej armii. Jeżeli chodzi o pierwszy punkt – wspólnoty narodowej nie ma, rządzący ją zniszczyli, rozpowszechnili ciężką chorobę nienawiści, która zatruwa serca i umysły nas i naszych rodaków. Niestety zostaliśmy podzieleni. Ta władza nie przywróci wspólnoty, nie przywróci jedności, nie pojedna Polaków ze sobą. Trzeba wygrać wybory, a pojednania jest w stanie dokonać tylko Trzecia Droga, tylko PSL, bo nikt inny nie ma takich intencji, nikt o tym nie mówi od tak dawna. My jesteśmy za wspólnotą, która jest gwarantem bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o NATO pozycja Polski jest dobra, jeśli chodzi o Unię Europejską to radykalnie trzeba zmienić naszą pozycję, bo dzisiaj jest na manowcach. Unia Europejska to strefa bezpieczeństwa i rozwoju, a rządzący i ich ewentualni koalicjanci z Konfederacji wyraźnie mówią o wyprowadzaniu Polski z Unii Europejskiej, na to nie ma naszej zgody. Trzecia sprawa to sprawne wojsko i zmodernizowana armia, do tego, żeby wojsko było sprawne jest potrzebna właśnie modernizacja. Podtrzymamy te kontrakty czy z Koreą, czy ze Stanami Zjednoczonymi, ale domagamy się wprowadzenia zasady 50/50, 50% uzbrojenia wytwarzanego w Polsce 50% z zakupu za granicą. To jest nasza racja stanu: wspólnota narodowa, silni w sojuszach, bezpieczni zmodernizowanym uzbrojeniem i armią przygotowaną do obrony. Dlatego startujemy w tych wyborach.”