Skip to main content

Maciej Rataj należy do grona najwybitniejszych współtwórców niepodległości Polski oraz budowy demokratycznego państwa polskiego. Państwo stało w centrum jego uwagi, bez względu na to, jakie siły polityczne znajdowały się u władzy – mówił podczas konferencji poświęconej marszałkowi Sejmu II RP, wiceprezes PSL, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.


Konferencję pt. „Maciej Rataj-Marszałek Sejmu II RP” w 134. rocznicę jego urodzin zorganizowali w Sejmie ludowcy. To cykl wydarzeń organizowanych przez Polskie Stronnictwo Ludowe związanych z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

– Samorząd Województwa Mazowieckiego mocą uchwały Sejmiku Województwa, symbolem i fundamentem tych obchodów na Mazowszu, uczynił pięć wybitnych postaci historycznych, określając ich mianem Ojców Odnowicieli Rzeczypospolitej Polskiej: Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego, Macieja Rataja i Wincentego Witosa – wyjaśnił marszałek mazowsza Adam Struzik.

W historii ruchu ludowego nazwisko Macieja Rataja stawiamy obok nazwisk dwóch innych wielkich przywódców polskich chłopów – Wincentego Witosa i Stanisława Mikołajczyka. Podobnie jak oni, odegrał znaczącą rolę w kształtowaniu modelu organizacyjnego, myśli i siły politycznej ludowców. Podobnie jak oni, był nie tylko wybitnym działaczem ruchu ludowego, lecz także wybitnym politykiem państwowym i mężem stanu – wspominał postać marszałka Rataja dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, dr Janusz Gmitruk.

Czytaj więcej → 134. rocznica urodzin Macieja Rataja. Ludowcy pamiętają

Zdaniem zgromadzonych Polska powinna być państwem prawa, respektującym zasady społecznej gospodarki rynkowej i sprawiedliwości społecznej. Tymczasem, obecnie rządzący obóz, wracając do dyktatorskiej i represyjnej polityki obozu Piłsudskiego, wywraca demokratyczny ustrój państwa.

Historia pokazała już, że Polska sanacyjna oznacza wielką przepaść między państwem z jednej i narodem z drugiej strony. Treści przemówień Macieja Rataja stają się dziś aktualne, a ówczesne ostrzeżenia nabierają aktualności.

W 1929 na zjeździe PSL „Piast” mówił: „W Polsce (…) żyjemy bez prawa, połamano konstytucję, połamano ustawy. To nie dyktatura. Mamy dyktaturę we Włoszech, mamy w Hiszpanii, ale mamy i prawo. W Polsce od trzech lat nie wie się, co będzie za 24 godziny… W Polsce nie wie się, co będzie jutro, to wszystko zależy od samowładztwa.”

W oczach Macieja Rataja państwo stało w centrum uwagi, bez względu na to, jakie siły polityczne znajdowały się u władzy. Myśli politycznej Rataja przyświecała wizja państwa demokracji parlamentarnej i państwa sprawiedliwości społecznej. Był politykiem realnym. Zdawał sobie sprawę, że nie uda się osiągnąć tego celu od razu. Uważał, że dążyć do niego należy stopniowo, przy pomocy legalnych form walki, unikając niebezpiecznych dla państwa i narodu wstrząsów.