Skip to main content

Wielki sukces małopolskich radnych. Jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem uchwały antysmogowej. Przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2017 r. – To milowy krok w kierunku poprawy jakości powietrza w naszym regionie – mówił Wojciech Kozak, wicemarszałek województwa.

– Najważniejszymi założeniami uchwały antysmogowej jest ograniczenie powstawania nowych źródeł niskiej emisji i wprowadzenie zakazu instalowania „kopciuchów”, czyli kotłów, które nie spełniają żadnych norm emisji zanieczyszczeń – mówił Wojciech Kozak.

Już od lipca 2017 r. na terenie Małopolski będzie obowiązywał zakaz palenia w piecach mułami, flotami węglowymi oraz mokrym drewnem. Nowo instalowane kotły i kominki będą musiały spełniać wymagania Eko-projektu, zgodnie z którymi kocioł nie może emitować więcej niż 40 mg/m³ pyłów. Od 2020 roku kotły, które nie spełniające tych norm nie będą dostępne w sprzedaży.

Wejście w życie uchwały antysmogowej dla Małopolski nie pociągnie za sobą natychmiastowych konsekwencji. Mieszkańcy będą mieli czas do końca 2022 r. na dostosowanie się do nowych przepisów. Nie ma jednak na co czekać. Już teraz można skorzystać z dofinansowania z regionalnego programu operacyjnego lub środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– W Małopolsce 97 proc. osób oddycha złej jakości powietrzem. Co roku z powodu zanieczyszczenia powietrza w Małopolsce umiera 4 tysiące osób – mówił wicemarszałek Kozak.

Szacuje się, że w całej Małopolsce wymienić będzie trzeba ok. 450 tysięcy pieców. Przyjęta przez sejmik uchwała nie będzie dotyczyła Krakowa, w którym już od 2019 będzie obowiązywał całkowity zakaz palenia węglem oraz drewnem.