Skip to main content

Miłosz Motyka został wybrany na nowego prezesa Forum Młodych Ludowców. – Chcę by PSL nie był kojarzony tylko ze wsią. Ludowy już nie znaczy wiejski, tylko powszechny – mówił po wyborze.

Nowy prezes FML podkreślił, że problemem PSL jest dziś niskie poparcie wśród młodych ludzi. – Będziemy chcieli zaprezentować odświeżony wizerunek i pokazać, że mamy propozycje także dla młodych. Dlatego na zjeździe przyjmujemy nowy program, poprzez który chcemy zwiększyć aktywność młodych w radach gmin, powiatów i województw oraz zachować dla nich bezpłatne studia – mówił Motyka.

Obecny na zjeździe Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL podkreślał wkład FML we współtworzeniu PSL. – Pamiętam jak 17 lat temu razem wiceprezesem Dariuszem Klimczakiem współtworzyliśmy struktury Forum. Dzisiaj w FML wykuwają się nasi następcy, czujemy ich oddech na plecach i to bardzo dobrze. PSL jest partią, która stawia na młodość, ale pamięta o swojej tradycji i historii.

Wiceprezes PSL Dariusz Klimczak podkreślił, że część młodzieżowa każdego ugrupowania politycznego jest niezwykle ważna. – Silna młodzieżówka świadczy o rozwoju partii. Zdobywane doświadczenia w tej strukturze są niezwykle cenne. Pracujemy z naszą młodzieżą i staramy się, żeby w składzie Forum Młodych Ludowców były osoby, które reprezentują różne uczelnie, różne kierunki, różne zawody. Bardzo cenimy tych, którzy na własny rachunek rozwijają działalność gospodarczą – mówił Klimczak, który sam był w przeszłości prezesem FML.

Miłosz Motyka ukończył ochronę środowiska na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugo Kołłątaja w Krakowie. Do tej pory pełnił funkcję szefa Forum Młodych Ludowców w Małopolsce. Zastąpił na stanowisku Tomasza Pilawkę, którego kadencja dobiegła końca. Przed Zjazdem przedstawiciele FML, wraz z kierownictwem PSL złożyli kwiaty pod pomnikiem W. Witosa.