Skip to main content

Przedsiębiorcy odczuwali deficyt rozmowy i partnerskiego traktowania ze strony rządu. 15 października ubiegłego roku zmieniła się całkowicie filozofia podejścia do przedsiębiorców. Stawiamy na dialog, rozmowę, ponieważ przedsiębiorcy są naszym partnerem – podkreślił minister rozwoju i technologii, Krzysztof Hetman.

29 stycznia w Warszawie zainaugurowano Polską Radę Przedsiębiorców. To nowy organ, który ma współpracować z rządem w celu poprawy sytuacji polskiego biznesu. W spotkaniu uczestniczył minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman. Szef MRiT przedstawił priorytetowe, proprzedsiębiorcze działania resortu.

– Przedsiębiorcy odczuwali deficyt rozmowy i partnerskiego traktowania ze strony rządu. 15 października ubiegłego roku zmieniła się całkowicie filozofia podejścia do przedsiębiorców. Stawiamy na dialog, rozmowę, ponieważ przedsiębiorcy są naszym partnerem – podkreślił minister Krzysztof Hetman.

Przedsiębiorcy oczekują uproszczenia i ujednolicenia przepisów prawa oraz przewidywalności i ograniczenia tempa zmian w regulacjach.

– Będziemy dbać o stabilizację prawną, której tak bardzo brakowało. Zależy nam na deregulacji. Obecnie w resorcie, w porozumieniu z przedsiębiorcami, powoływany zespół, który będzie zajmował się tym zagadnieniem. Powołam także pełnomocnika ds. deregulacji – wskazał Krzysztof Hetman.

Minister poinformował również, że „istotną kwestią w obszarze kompetencji Ministerstwa Rozwoju i Technologii, jest też temat wzmocnienia polskiego eksportu”.

Zdajemy dobie sprawę , że uczestnictwo Polski w międzynarodowej wymianie gospodarczej przynosi gospodarce narodowej różnorodne korzyści i jest czynnikiem rozwoju gospodarczego naszego kraju.

– W dialogu z przedsiębiorcami opracujemy strategię polskiego eksportu. Wierzę, że tylko poprzez współpracę i porozumienie z przedsiębiorcami możemy skutecznie wspierać polską gospodarkę – podkreślił minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman