Skip to main content

Do parlamentu ukraińskiego wpłynął projekt uchwały oskarżającej państwo polskie o ludobójstwo. PSL uznaje to za próbę fałszowania historii. Dlatego Ludowcy wystosowali apel do ukraińskich parlamentarzystów o nie przyjmowanie uchwał, które mogą wstrzymać dialog miedzy oboma narodami.

Apel do parlamentarzystów Ukrainy

Z ubolewaniem przyjmujemy informację o złożeniu w ukraińskim parlamencie uchwały „O pamięci ofiar ludobójstwa, dokonanego przez państwo polskie na Ukraińcach w latach 1919 – 1951”. Jest to reakcja na uchwałę naszego parlamentu dotyczącą ludobójstwa na Wołyniu dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich.

Żywimy głęboką nadzieję, że wśród ukraińskich parlamentarzystów nastąpi refleksja i nie dojdzie do uchwalenia kłamliwej uchwały obrażającej Polaków. Państwo Polskie w przeciwieństwie do władz ukraińskich, nigdy nie dążyło do fizycznego wyeliminowania obywateli pochodzenia ukraińskiego na terenie Polski. Obywatele Polski pochodzenia ukraińskiego, posiadali te same prawa co rdzenna ludność polska.

Działania zbrojne podejmowane przez Polaków, które parlament ukraiński planuje nazwać ludobójstwem, miały charakter tylko i wyłącznie obronny. Nie można nazywać ofiary napastnikiem. Jest to próba fałszowania historii, która musi spotkać się z naszym stanowczym sprzeciwem.

Dlatego wzywamy parlament ukraiński do odrzucenie wszelkich tego typu ustaw, którą mogą wstrzymać proces pojednania miedzy narodem Polskim a Ukraińskim.
Przyszłość możemy budować jedynie na prawdzie historycznej. Wzywamy parlamentarzystów ukraińskich by dla partykularnych politycznych celów nie niszczyli dialogu polsko-ukraińskiego i kierując się źle pojętym patriotyzmem, nie fałszowali historii.

Piotr Zgorzelski

Sekretarz Naczelnego
Komitetu Wykonawczego
Polskiego Stronnictwa Ludowego