Skip to main content

Nie żyje Maria Łopatkowa, wybitna działaczka społeczna i zasłużony pedagog. Swoje życie poświęciła walce o prawa dzieci. Była związana z Ruchem Ludowym. To wielka strata. Miała 89 lat.

Maria Łopatkowa była działaczką społeczną, pisarką i pedagogiem. Angażowała się również politycznie – była posłem i senatorem z list Ruchu Ludowego. W czasach PRL pracowała jako nauczyciel i przez wiele lat działała na rzecz ochrony praw dzieci – kierowała Komitetem Ochrony Praw Dziecka. Współpracowała z „Solidarnością”.

Po przemianach ustrojowych z ramienia PSL pełniła mandat senatora III kadencji. Była autorką wielu książek poświęconych pedagogice i prawom dziecka. Została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Orderem Uśmiechu.

– To wielka strata dla nas wszystkich, a szczególnie dla polskiej pedagogiki – mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL. – Jej prace pokazywały zupełnie nowatorskie podejście do wychowania dzieci.

Maria Łopatkowa pisała nie tylko o pedagogice i wychowaniu. Jej książki dla dzieci cieszyły się wielką popularnością. Była niezwykle mądrym pedagogiem a jej prace będą przez wiele lat służyć kształceniu kolejnych pokoleń nauczycieli.