Skip to main content

To jubileuszowy numer „Realiów…”. Co tym razem znajdziemy w tym społeczno-politycznym kwartalniku? – Bieżący numer różni się od poprzednich większą niż zwykle liczbą artykułów o charakterze historycznym – pisze dr Ryszard Miazek.

Pismo „Realia i co dalej” to kwartalnik społeczno-polityczny. Poruszane są w nim, komentowane i analizowane najnowsze wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne, ale i wydarzenia historyczne.

W tym wydaniu autorzy poświęcają wiele miejsca okolicznościom odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym temacie warto zajrzeć do relacji z seminarium w Instytucie Politycznym im. Macieja Rataja, na którym prof. Marian Marek Drozdowski, przedstawił wyjątkową dramaturgię pierwszych dni wolności.

To nie wszystko. W setną rocznicę wyboru Sejmu Ustawodawczego odbyła się konferencja naukowa w siedzibie Sejmu w dniu 19 stycznia 2019 r. W kwartalniku zawarto referat wprowadzający dr Janusza Gmitruka, dyrektora Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, dotyczący dorobku Sejmu Ustawodawczego. Zachęcamy do zapoznania się z wydawnictwem.

REALIA I CO DALEJ: LUTY 2019

ŚCIĄGNIJ