Skip to main content

Zmiany w głównej wystawie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, obejmujące usunięcie postaci rotmistrza Witolda Pileckiego, ojca Maksymiliana Kolbego i rodziny Ulmów, wywołały kontrowersje i szeroką dyskusję wśród polityków oraz opinii publicznej. Czy naprawdę możemy pozwolić, aby pamięć o naszych bohaterach zniknęła z muzealnych sal?

Podczas ostatniego posiedzenia Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL, przyjęto uchwałę w sprawie godnego uszanowania naszych bohaterów narodowych. Dla członków PSL historia rodziny Ulmów jest szczególnie bliska, ponieważ byli oni związani z naszą partią.

– Wczoraj odbyło się posiedzenie Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL. Wspólnie podjęliśmy uchwałę ws. godnego uszanowania naszych bohaterów narodowych. Dla ludowców historia rodziny Ulmów jest szczególnie bliska sercu. Byli związani z PSL – podkreślił Adam Gawrylik, szef struktur pomorskiego PSL.

Dołącz do nas w walce o zachowanie pamięci o tych wyjątkowych ludziach! Polityka historyczna powinna być rzetelna i obiektywna, opierając się na solidnych badaniach i faktach. Taka polityka uwzględnia różnorodne perspektywy, prezentując pełen obraz naszej przeszłości, w tym głosy mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych. Poprzez edukację w szkołach, na uczelniach oraz w muzeach i mediach, polityka ta podnosi świadomość historyczną i promuje krytyczne myślenie o przeszłości.

– Jesteśmy przed Muzeum II Wojny Światowej. Wyrażamy nasz stanowczy sprzeciw wobec decyzji dyrektora muzeum. Zdjęcie z wystawy polskich bohaterów: rodziny Ulmów, rotmistrza Pileckiego czy Maksymiliana Kolbego jest niedopuszczalne. Ta niepotrzebna decyzja powoduje podziały – powiedziała Magdalena Sroka, rzeczniczka klubu parlamentarnego PSL-Trzecia Droga.

– Powinniśmy naszych polskich bohaterów pokazywać na każdym kroku i być z nich dumni. Polska była narodem, który pokazał heroiczną postawę pomocy drugiemu człowiekowi. Takie postawy, jak rodziny Ulmów, powinny być znakomitym przykładem braterstwa – dodał Miłosz Motyka, wiceminister klimatu i środowiska.

Nie pozostawaj obojętny! Wyraź swoje poparcie dla zachowania pamięci o rodzinie Ulmów, rotmistrzu Pileckim i św. Maksymilianie Kolbe. Dołącz do nas w obronie polskich bohaterów i wspólnie pokażmy światu, jak ważne jest ich dziedzictwo.

– Nasza inicjatywa, dezaprobata wobec usunięcia polskich bohaterów z wystawy Muzeum II Wojny Światowej – nie jest przeciwko komuś. Ona jest ZA czymś: za wspólnotą narodową, patriotyzmem i upamiętnieniem polskich bohaterów. Powinniśmy być z nich dumni – podkreślił Miłosz Motyka.

– Stojąc na straży historii i szacunku, wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec wymazywania bohaterów, którzy wymazywani być nie powinni – podkreśliła Magdalena Sroka.

Wspieraj działania PSL, aby uchwała trafiła na ręce minister kultury i dziedzictwa narodowego Hanny Wróblewskiej. Twoje zaangażowanie może zrobić różnicę!

Przyłącz się do nas i pokaż, że pamięć o naszych bohaterach jest dla Ciebie ważna. Razem możemy zachować ich dziedzictwo dla przyszłych pokoleń!