Skip to main content

Z ogromną przykrością informujemy, że 27 listopada odszedł od nas Józef Kwiecień, ludowiec, działacz samorządowy, radny województwa świętokrzyskiego w latach 2002 – 2010. W 2001 r. wybrany marszałkiem województwa, a kolejnej kadencji samorządowej, 2002-2006, na wicemarszałka.


Józef Kwiecień urodził się 18 marca 1944 r. w Godowie k. Starachowic. Studia ukończył na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Lublinie, gdzie w 1992 r. obronił pracę doktorską i prowadził zajęcia ze studentami.

W 1999 roku rozpoczął pracę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, gdzie został dyrektorem Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich. To on położył fundament pod wdrożenie w województwie świętokrzyskim Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich finansowanego przez Bank Światowy.

Józef Kwiecień pracując w sektorze rolnym zdobył sobie duże uznanie wśród rolników Kielecczyzny. Sympatię zjednywała mu szeroka wiedza specjalistyczna i znajomość realiów wsi świętokrzyskiej. Wiedzę wykorzystywał nie tylko w pracy zawodowej. W III kadencji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego (2006-2010) kierował Komisją Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska. Był również w składzie Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Żegnamy Człowieka prawego, pracowitego, nierozerwalnie związanego ze wsią świętokrzyską i świętokrzyskim rolnictwem. Działacza nie lubiącego rozgłosu i poklasku, lecz konsekwentnego w działaniu.