Skip to main content

W województwie świętokrzyskim w ramach akcji „Paczka dla kombatanta” młodzież wręcza dary byłym żołnierzom Batalionów Chłopskich. Przedsięwzięcie organizuje Związek Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”.

„Paczka dla kombatanta” to wspólny projekt Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich z siedzibą w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”. Do akcji dołączyły również dzieci ze Szkół Podstawowych im. Batalionów Chłopskich w Kołaczkowicach, Łagowie, Czarnocinie i Stopnicy.

– Chcemy oddać hołd naszym bohaterom i zachęcić innych Polaków do wspólnych działań przywracających należny szacunek i wsparcie polskim weteranom, zwłaszcza żołnierzom Batalionów Chłopskich – powiedział Karol Kliś, prezes świętokrzyskich struktur ZMW.

W maju świętokrzyska młodzież odwiedziła kombatantów BCh z powiatów buskiego i kazimierskiego. Następnie działacze ZMW odwiedzili kombatantów z powiatu opatowskiego i sandomierskiego. Dary trafiły również do żołnierzy BCh z powiatów starachowickiego i kieleckiego.

To nie koniec. Chęć przyłączenia się do akcji deklaruje młodzież z Forum Młodych Ludowców. Zaangażowanie w akcję deklarują młodzi Ludowcy z całej Polski.

– Paczka dla kombatanta powinna być naturalnym wyrazem wdzięczności i szacunku za walkę o suwerenność i niepodległość naszego kraju – mówi Julia Pietruszka z mazowieckiego FML. – To dzięki nim możemy żyć w wolnej Polsce – dodaje.