Skip to main content

Przedstawiciele PSL, Nowoczesnej, Kukiz’15, Unii Europejskich Demokratów, PO, SLD i Partii Razem podpisali dziś przed Sejmem „Pakt Solidarnościowy”. Porozumienie zawiera zobowiązanie do spełnienia 4 głównych postulatów niepełnosprawnych. – Rząd nie dał rady – podsumował Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL.


W piątek rano przed Sejmem spotkali się przedstawiciele partii opozycyjnych. Wspólnie złożyli podpisy pod „Paktem Solidarnościowym”. Porozumienie zawiera zobowiązanie realizacji 4 ważnych punktów dla niepełnosprawnych i ich opiekunów. Podpisali się pod nim: Władysław Kosiniak-Kamysz, Joanna Scheuring-Wielgus, Monika Rosa, Agnieszka Ścigaj, Jacek Protasiewicz, Włodzimierz Czarzasty, Marcelina Zawadzka, Julia Zimmermann i Michał Szczerba.


– Rząd nie dał rady. Dlatego deklarujemy, że wszyscy – pomimo różnic – będziemy współdziałać na rzecz wprowadzenia tego paktu. To najpilniejsza sprawa dziś w Polsce – mówił przed Sejmem Władysław Kosiniak-Kamysz. To właśnie prezes PSL wraz z Joanną Scheuring-Wielgus, od niedawna posłanką niezrzeszoną byli inicjatorami porozumienia.

Porozumienie jest odpowiedzią na najważniejsze postulaty protestujących w Sejmie niepełnosprawnych i ich opiekunów. Cztery punkty porozumienia dotyczą:

    1 | Wprowadzenia 500 zł dodatku rehabilitacyjnego.
    2 | Reformy systemu orzecznictwa.
    3 | Realizacji wyroku TK ws. świadczeń pielęgnacyjnych.
    4 | Zagwarantowania dostępu osobom niepełnosprawnym do budynków publicznych.


– Niezależnie jaką rolę będziemy pełnić w nowym parlamencie, wszyscy będziemy współdziałać na rzecz wprowadzenia „Paktu Solidarnościowego” – zapowiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. – To jest ogromne zobowiązanie nas wszystkich, naszych partii politycznych – zakończył prezes PSL.