Skip to main content

PiS odrzucił uchwałę upamiętniającą ofiary Wielkiego Strajku Chłopskiego z 1937 roku. PSL od lat domaga się upamiętnienia ofiar strajków przeciwko bezprawiu, nędzy i życiu w poniżeniu.

Sejm głosami partii rządzącej odrzucił projekt uchwały PSL upamiętniającej ofiary Wielkiego Strajku Chłopskiego. Była to wielka manifestacja rolników w sierpniu 1937 roku, zorganizowana pod hasłem przywrócenia chłopu w Polsce praw do życia, a krajowi ładu, porządku i bezpieczeństwa. W strajku wzięło udział kilka milionów osób, głównie mieszkańców wsi.

W czasie interwencji policji państwowej zginęło 44 chłopów, 5 tysięcy osób aresztowano, a 617 uwięziono na mocy wyroków sądowych. Strajkujący żądali m.in. przywrócenia Konstytucji marcowej z 1921 roku, demokratycznych wyborów do parlamentu, wzmocnienia obronności kraju i rezygnacji obozu sanacji z władzy.

Wielki Strajk Chłopski był wydarzeniem wyjątkowym w nowożytnych dziejach Polski i Europy. Był największą akcją polityczną, najbardziej masowym głosem protestu w dziejach II Rzeczypospolitej.