Skip to main content

W wyborach w Płocku, które miały miejsce w ostatni weekend, ogromny sukces odnieśli kandydaci lokalni. W pokonanym polu zostawili polityków PiS i Platformy Obywatelskiej.

– To wielkie zwycięstwo idei samostanowienia, to ogromny sukces ludzi, którzy chcą pracować na rzecz swojej małej ojczyzny. PiS i jego autorytarna wizja rządów centralnie sterowanych z Warszawy poniosła po raz kolejny sromotną klęskę – ocenił wybory w Płocku marszałek Adam Struzik z PSL.

– Cieszę się, że mieszkańcy Płocka dokonali wyboru, który potwierdza odpowiedzialność za losy swojego miasta i zagłosowali na lokalnych liderów, osoby, którym najmocniej leży na sercu dobro Płocka. Co ważne, mimo lokalnego charakteru wyborów frekwencja była wysoka. Wygrali społecznicy, zaangażowani, ludzie którym zależy, mający w sercu dobro lokalne i realizacje zasady pomocniczości – dodał marszałek Struzik.

Samorząd lokalny, taki jak rada dzielnicy czy rada osiedla, to najbliższe dla mieszkańców organy samorządu, mogące mieć wpływ na sprawy lokalne. W ich działanie często angażują się społecznicy, osoby, które chcą coś robić na rzecz swoich wspólnot.

Takie działanie leży też u podstaw programu PSL – być jak najbliżej ludzi. Mieszkańcy Płocka w tych wyborach powiedzieli mocne i zdecydowanie „NIE” dla polityki centralizacji, w której sterowanie życiem osiedli czy dzielnic ma być zadaniem urzędnika z Warszawy podlegającego autorytarnej władzy.