Skip to main content

Połączenie niemieckiego doświadczenia technologicznego z polskim potencjałem produkcyjnym i innowacyjną myślą technologiczną może prowadzić do stworzenia silnego sektora energii odnawialnej. Taki rozwój nie tylko przyczyni się do realizacji europejskich celów klimatycznych, ale również wesprze stabilny wzrost gospodarczy w naszym regionie – podkreślił minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk.

W dniu dzisiejszym, podczas ważnych konsultacji międzyrządowych w Warszawie, ministrowie Krzysztof Paszyk i Robert Habeck z Niemiec, podkreślili kluczowe znaczenie podejmowania działań na rzecz zwiększenia konkurencyjności i odporności Europy. Minister Paszyk z Ministerstwa Rozwoju i Technologii podkreślił potrzebę większej innowacyjności, inwestycji, równości warunków działania oraz dobrych ram regulacyjnych, które są niezbędne dla dalszego rozwoju Unii Europejskiej.

Spotkanie skupiło się przede wszystkim na przygotowaniach do polskiej prezydencji w Radzie UE, skupiając się na kluczowych obszarach konkurencyjności, rozwoju przemysłu oraz polityki handlowej. Sesja plenarna, której przewodniczyli premier Donald Tusk i kanclerz Olaf Scholz, była doskonałą okazją do omówienia współpracy polsko-niemieckiej w kontekście zielonej transformacji.

Minister Paszyk podkreślił, że strategiczna współpraca między Polską a Niemcami w obszarze transformacji gospodarczej, cyfrowej i klimatycznej ma ogromny potencjał.

– Połączenie niemieckiego doświadczenia technologicznego z polskim potencjałem produkcyjnym i innowacyjną myślą technologiczną może prowadzić do stworzenia silnego sektora energii odnawialnej. Taki rozwój nie tylko przyczyni się do realizacji europejskich celów klimatycznych, ale również wesprze stabilny wzrost gospodarczy w regionie – zaznaczył minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk.

Współpraca z Niemcami jest szansą dla Polski na przyspieszenie rozwoju gospodarczego, wzmocnienie pozycji na arenie międzynarodowej oraz realizację ambitnych celów związanych z transformacją energetyczną i cyfrową, co przekłada się na korzyści dla całego społeczeństwa poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i poprawę jakości życia.