Skip to main content

Głos Polaków ma wyraźniej wybrzmieć w Sejmie w najważniejszych dla kraju sprawach. Dlatego PSL startuje z inicjatywą parlamentarnych zespołów, które zajmą się kluczowymi tematami, istotnymi dla życia mieszkańców kraju.

Bezpieczeństwo kraju, lepsza edukacja dla dzieci na wsi i obrona wspólnot lokalnych przed odbieraniem prawa do decydowania o swoich sprawach to podstawowe cele, które stawiają przed sobą parlamentarzyści PSL. Ludowcy tworzą własne pole do dyskusji.

– Dzisiaj coraz wyraźniej widzimy, że rząd oddala się od potrzeb mieszkańców miasteczek i wsi – ocenia Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL. – Projekty, które powstają w naszych zespołach parlamentarnych to nowy pomysł na prawdziwą Polskę, w której każdy ma prawo do godnego życia, wynagrodzenia i bezpieczeństwa. Czas skończyć z chaosem, który wprowadza PiS. To nowy program, do tworzenia którego zapraszamy każdego, komu zależy na tych wartościach – mówił.

Nowa inicjatywa, ważne problemy


Od ponad trzech miesięcy w Sejmie działa Parlamentarny Zespół ds. Obrony Polskiej Samorządności, na którego czele stoi poseł PSL Piotr Zgorzelski. – Blisko połowa praw obywatelskich realizowana jest w samorządzie. Zabieranie tych praw mieszkańcom i przekazywanie decyzji w ręce bezdusznych urzędników w Warszawie to powrót do czasów totalitaryzmu, do najgorszych skojarzeń z mrocznych lat komunizmu – ocenia poseł Ludowców.

Pełne ręce roboty będzie miał Parlamentarny Zespół na Rzecz Polskiego Rolnictwa. Kolejne błędne decyzje ministra rolnictwa, Krzysztofa Jurgiela, doprowadziły do zapaści w wielu obszarach tak ważnych dla rozwoju Polski. – Polska żywność traci przez to swoje dobre imię na świecie. Musimy wypracować z rolnikami wspólne rozwiązania na rzecz ochrony polskiej żywności, ochrony także przeciwko działaniom ministra Jurgiela – mówi przewodniczący zespołu Miro-sław Maliszewski.

Powstaje też Parlamentarny Zespół ds. Polskiej Edukacji, na którego czele stanie Krystian Jarubas. Ludowcy podkreślają, że pomysły minister edukacji z PiS uderzają przede wszystkim w wieś. – Likwidacja siedmiu tysięcy gimnazjów i pozostawienie poza miastami tylko szkół podstawowych oznacza zmniejszenie szans na lepsze życie dla dzieci na wsi – mówi Krystian Jarubas.

Ludowcy przedstawią wkrótce własny program, związany z rozwojem edukacji, w którym mają się znaleźć między innymi pomysły na lżejsze tornistry i zmieniony program nauczania, który ma lepiej oddawać realia współczesnego świata.

Silne państwo – niezależne sądy


Do istniejących już zespołów dołączy Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Narodowego. – Naszym celem jest wypracowanie strategii obronności kraju, której obecnie nie ma. Odwołane przetargi na śmigłowce, broń przeciwpancerną czy nieodpowiedzialne przenoszenie oddziałów wojsk to poważne osłabienie Polski – mówi inicjator zespołu poseł PSL Paweł Bejda.

Niezależność władzy sądowniczej jest zagrożona, dlatego powstanie Parlamentarny Zespół ds. Sądownictwa. Na jego czele stanie Krzysztof Paszyk. – Prawo powinno być stabilne i przewidywalne dla każdego. Tymczasem dzisiaj mamy do czynienia z legislacyjną biegunką PiS, której jedynym celem jest przejęcie władzy totalnej w Polsce. Musimy dać pole do dyskusji organom sądowym i wypracować wspólne rozwiązania by przeciwstawić się niszczeniu Polski – ocenia poseł PSL.

Posłanka PSL Andżelika Możdżanowska stanie na czele Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Kobiet. – Kobiety są wciąż w wielu obszarach traktowane gorzej niż mężczyźni. Chciałabym razem ze środowiskami społecznymi i bezpośrednio z każdą z chętnych Pań wypracować rozwiązania, które ułatwią godzenie rozwoju zawodowego kobiet jak i wychowania dzieci – mówi posłanka Ludowców.

OZE i energia do działania


Parlamentarny Zespół ds. Odnawialnych Źródeł Energii, któremu przewodniczy poseł Mieczysław Kasprzak działa na rzecz polepszenia jakości powietrza i polepszenia warunków życia w Polsce. – Zielona Energia została całkowicie pominięta przez rząd PiS, a wręcz jest niszczona. Tymczasem tej zimy mieliśmy do czynienia z ogromnym problemem zanieczyszczenia powietrza. Zielona energia ma szansę to zmienić a przede wszystkim dać pracę i pieniądze mieszkańcom wsi i małych miasteczek – zaznaczył Kasprzak.

– Zapraszamy wszystkie kluby i koła w Sejmie do zaangażowania się w działalność poszczególnych zespołów – wzywa prezes PSL. Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, potrzeba by głos Polek i Polaków został usłyszany w Parlamencie. Podstawową wartością PSL jest praca u podstaw, porozumienie i rozwój kraju na rzecz jego mieszkańców. Każdy z nas może w tym pomóc – zakończył Kosiniak-Kamysz.